Pomôžme ešte…. Ďakujeme, že vďaka vašim príspevkom môže syn našej kolegyne slobodníčky Stankovianskej napredovať…veľmi sa snažia, potrebujú aktuálne pomôcť …

AKTUÁLNY STAV ÚČTU K 24.01.2022 JE 3.271,76 EUR (v sume sú započítané aj prostriedky z 2% z 5.Pluku špeciálneho určenia Žilina, ktoré poukázali v prospech Dominika vo výške 1.260,59 eur) CELKOM POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA LIEČBU A KOMPENZAČNÉ POMOCKY V …

Pomôžme kapitánovi Tomášovi Kubalovi a jeho dcérke Bianke

Podporiť príspevok Vážení kolegovia,          nášmu veľmi dobrému spolupracovníkovi a kamarátovi kapitánovi Tomášovi Kubalovi (35) sa stala veľká životná tragédia.  Ešte  predtým sa s dlhoročnou partnerkou Stankou rozhodli založiť si rodinku. Veľmi sa potešili, keď zostala v požehnanom stave, avšak netušili, čo ich po …

POĎAKOVANIE

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia aj priaznivci, v čarovnej atmosfére Vianoc, kedy sa nespočetné množstvo nielen detí teší na Ježiška, keď máme k sebe o čosi bližšie a vieme viac rozlišovať čo je správne a čo nie, v tomto …

Pomôžme Kristínke chodiť

Kristínka Hattalová má 21 rokov a trpí následkami detskej mozgovej obrny. Je síce odkázaná na invalidný vozík, ale navštevuje špeciálnu školu v Piešťanoch a vysvedčenia má každý rok s vyznamenaním. Jej otec Richard Hattala pôsobí v našom rezorte. Vo Vojenskom historickom ústave – Vojenskom …

ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI DESIATNIKOVI JOZEFOVI GÁLISOVI. Dňa 21.12.2021 sme mu vďaka vašej štedrosti poukázali 3600,- eur ako prejav spolupatričnosti na zmiernenie následkov zničeného rodinného domu.

ZVLÁŠT SA CHCEME POĎAKOVAŤ PRÍSLUŠNÍKOM 12. mpr Nitra. Ďakujeme Krutý a nemilosrdný požiar v priebehu  pár minút zničil veľkú časť snov a tvrdo poznamenal život rodiny desiatnika Jozefa Gálisa. Dlhoročná snaha niečo vybudovať, mať strechu nad hlavou a spolu s rodinou si v už takmer hotovom …

Pomôžme desiatnikovi Michalovi Sušienkovi

V rodine des. Michala SUŠIENKU slúžiaceho v 405. Opravárenskom prápore v Martine nastala 16.6.2021 ťažká životná situácia, nakoľko jeho manželka Michaela utrpela infarkt s následným opuchom mozgu a ostala v bdelej kóme. Od tejto chvíle potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, čo poznamenalo celú rodinu. Po úraze sa …

Kalendár venovaný vojenským veteránom

Vojenská podporná nadácia v rámci projektu Military ART vydala na rok 2022 kalendár venovaný vojnovým veteránom. Ide o súbor fotografií umeleckých diel, ktoré slovenskí umelci vytvorili inšpirovaní príbehmi dvanástich vojnových veteránov, a to tak z obdobia druhej svetovej vojny, ako aj  z misií a operácií medzinárodného …