1. ročník hokejového turnaja o putovný pohár veliteľa práporu logistickej podpory

V dňoch 27.-28. novembra 2014 sa s prispením Vojenskej podpornej nadácie uskutočnil 1. ročník hokejového turnaja o putovný pohár veliteľa práporu logistickej podpory Prešov.
Hokejový turnaj, pred zimným štadiónom v Bardejove, otvoril veliteľ práporu podplukovník Pavol Kobík. Po jeho príhovore vykonal veliaci poddôstojník štábny nadrotmajster Ľubomír Mihalik poučenie o bezpečnosti počas turnaja a oboznámil prítomných s propozíciami a priebehom turnaja. Prvého ročníka sa zúčastnili mužstvá práporu logistickej podpory Prešov, 21. zmiešaného práporu Trebišov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce, vrtuľníkové krídlo „A“ Prešov a vrtuľníkové krídlo „B“ Prešov.
Medzi jednotlivcami si titul najlepšieho brankára vychytal čatár Milan Jurkovský z vrtuľníkového krídla a za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený čatár Ján Matija z práporu logistickej podpory. Čo sa týka poradia tímov, na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo 21. zmiešaného mechanizovaného práporu, na druhom mieste mužstvo vrtuľníkového krídla “B” a putovný pohár a zároveň prvé miesto získalo domáce mužstvo z práporu logistickej podpory Prešov.

49970_obr 49971_obr1 49971_obr2 49971_obr3 49974_obr1 49974_obr3