2. kemp trebišovských vĺčkov s našou podporou

V dňoch 9.-13. júla 2018 sa v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov uskutočnil už druhý kemp trebišovských vĺčkov. Išlo o denný stacionár pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov oboch práporov, ktoré sa nachádzajú v trebišovských kasárňach.

Počas piatich dní mali deti možnosť vidieť, kde pracujú ich rodičia. Zároveň si mohli vyskúšať, čo zahŕňa povolanie profesionálneho vojaka. Každé ráno začínali tak ako profesionálni vojaci rozcvičkou a deň mali vyplnený okrem hier aj vzdelávaním. Pri hľadaní pokladu museli napríklad poskytnúť prvú pomoc či naučiť sa pracovať s mapou a buzolou, tak aby sa dopracovali do cieľa, kde na nich čakal sladký poklad. Popasovali sa aj s prekážkovou dráhou, videli a vyskúšali si aj „weapon handling“ s ozajstnou vojenskou zbraňou a veľkým zážitkom pre nich bolo, keď si mohli vyskúšať pochodovanie s vojenskou jednotkou. Vtedy sa totiž cítili ako naozajstní vojaci.

Kemp mal veľký úspech o čom svedčili nielen usmiate tváre detí, ale aj spokojní rodičia.

„Sme radi, že sa deti tešili na každý deň a všetky aktivity brali ako hru. Zároveň sa však naučili aj čosi nové. Možno aj z nich raz vyrastú profesionálni vojaci,“ uviedla jedna z organizátoriek, poručíčka Barbora Dikyová.

Záver kempu patril odovzdávaniu diplomov a malých vecných darov, ktoré boli zakúpené vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie. Deti sa už teraz tešia na pokračovanie kempu o rok.

http://www.mil.sk/79272/?pg=1