2 roky spolupráce s MOKIS Ružomberok

Už druhý rok sa ružomberskí spojári zapojili do spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou vo väčšom počte, ako tomu bolo vo výcvikovom roku 2013. Finančné prostriedky, ktoré boli venované z 2% z daní ,budú útvarovou komisiou prerozdelené na rôzne projekty v zmysle zriaďovacej listiny nadácie. Návrhy projektov sa postupne realizujú a tým sa zabezpečí kvalitnejšia služba profesionálnych vojakov. Priebežne sa realizuje budovanie minifutbalového ihriska, dopĺňa sa vybavenie športového materiálu pre letné a zimné športy , realizujú sa projekty na zlepšenie pracovného prostredia – obnova pamätníka SNP , skrášlenie a vybavenie Siene cti a tradícií, športovej haly. Do konca roka sú v hľadáčiku komisie ďalšie miesta v objekte Základne, ktoré sa budú skrášľovať a premieňať na reprezentačné miesta. Vynaložené finančné prostriedky a aktívny prístup príslušníkov Základne MOKIS na zrealizovanie projektov je zamerané na materiálne zabezpečenie pri zvyšovaní telesnej zdatnosti PrV, pozdvihnutie hrdosti všetkých profesionálnych vojakov ,že slúžia v objekte Považských kasární a právom sú nazývaní spojovací špecialisti Ozbrojených síl SR.
Autor: šbnrtm. Ján RENNER
Foto: nrtm. Marián BIELIK

pamätníkSNP plagat2014 práce-na-minifutbalovom-ihrisku vybudovanie-tenis.kurtu_ zrekonštruovaná-tribuna