2 % Z DANÍ rok 2016 – INFORMÁCIE

Aj v tomto roku sa uchádzame o vaše dve percentá z daní, ktoré chceme následne efektívne a zmysluplne využiť na verejnoprospešné ciele  v súlade s našim programom a  nadačnou listinou. Žiaľ pre administratívnu chybu nezverejnenia v obchodnom vestníku, použitie 2% z roku 2013 vo výške 3 937,91€, sa nám  nepodarilo pre tento rok riadne zaregistrovať ako príjemcu 2% .  Samozrejme použitie 2% za rok 2013 si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

Pomôžu nám preto priatelia z “o.z. Vojenský priestor Javorina”.

Pomôžete nám aj vy, ak nás chcete svojimi 2% podporiť.

Tentokrát však bude potrebné adresovať vaše 2% cestou o.z. Vojenský priestor Javorina, odkiaľ potom suma venovaná na našu prácu, bude poukázaná na náš účet. Aby sa to takto udialo, je dôležité, aby ste nám doručili kópiu podaného potvrdenia z daňového úradu, aby nám potom o.z. Vojenský priestor Javorina mohlo poukázať tieto prostriedky na náš nadačný účet, inak nebude možné identifikovať že ste podporili našu nadáciu.

Ospravedlňujeme sa Vám za tohtoročnú komplikáciu a pevne veríme, že Vás to neodradí od tejto formy podpory našej-vašej nadácie.

V Y H L Á S E N I E – o poukázaní podielu zaplatenej dane  -tu-

               Tu nájdete popis krokov na poukázanie 2% z dane:

Ak ste zamestnancom a daň za vás odvádza váš zamestnávateľ:

  1. Čím skôr požiadajte vášho zamestnávateľa, aby vám vyplnil a odovzdal tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  1. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  1. Do riadkov 1, 3 až 11 doplňte svoje osobné údaje (je to možné vyplniť aj perom – paličkovým písmom)
  1. Riadky 12 a 13 Vyhlásenia vyplníte na základe údajov v „Potvrdení o zaplatení dane …“ podľa pokynov v poznámkach pod príslušnými riadkami. Obidve kompletne vyplnené tlačivá doručte (poštou, osobne) do 30. apríla 2016 na príslušný daňový úrad podľa Vášho miesta trvalého bydliska.
  1. V riadku 14 doplňte deň, mesiac a rok zaplatenia dane (dátum je uvedený vo Vašom „Potvrdení o zaplatení dane …“ – od zamestnávateľa),

– na záver v poslednom riadku nezabudnite podpísať vyhlásenie o pravdivosti údajov s uvedenímmiesta a dňa vyplnenia dokladu.

Zhotovte kópiu podaného potvrdenia z daňového úradu, ktorú nám prosím doručte.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba:

Potrebné údaje vypĺňate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2016. Ak daňové priznanie podávate ako fyzická osoba, vyplňte v daňovom priznaní oddiel XIII – VYHLÁSENIE o poukázaní…

Údaje o prijímateľovi –

riadky 15 až 21 nasledovne:

15 – IČO/SID: 42034132 / _ (SID ostáva prázdne)

16 – Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

17 – Obchodné meno (názov): VOJENSKÝ PRIESTOR JAVORINA

18 – Sídlo – Ulica: Severná

19 – Súpisné / orientačné číslo: 1489 / 11

20 – PSČ: 06001

21 – Obec: Kežmarok

Ak ako fyzická osoba máte len príjmy zo závislej činnosti a daňové priznanie za vás nepodáva zamestnávateľ, vyplňte v príslušnom tlačive daňového priznania oddiel VIII (VYHLÁSENIE…). Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba (firmy: s.r.o., a.s. atď.), vyplňte v daňovom priznaní časť IV (potrebné údaje o prijímateľovi sú uvedené v predchádzajúcom texte). Firmy môžu časť asignovanej dane rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov, v tomto prípade vypĺňajú aj Prílohu k IV. časti tlačiva daňového priznania. Daňový úrad na základe správne vyplnených a v čas doručených daňových priznaní presunie finančné prostriedky na náš účet.

Budeme Vám nesmierne vďační za každú poskytnutú sumu.

              Vašu podporu si veľmi vážime a

                                                            ĎAKUJEME !

2-percenta_-Tabita-2