3. ročník hokejového turnaja o Putovný pohár veliteľa práporu CSS

V dňoch 23.-24. novembra 2017 sa s prispením Vojenskej podpornej nadácie uskutočnil „III. ročník hokejového turnaja o Putovný pohár veliteľa Práporu CSS Prešov“. Turnaj dňa 23. novembra otvoril príhovorom zástupca veliteľa prCSS major Ján Farkaš pred zimným štadiónom v Bardejove. Po úvodnom príhovore vykonal veliaci poddôstojník prCSS štábny nadrotmajster Ľubomír Mihalik poučenie o bezpečnosti počas turnaja a oboznámil prítomných s propozíciami a priebehom turnaja.
Hokejového turnaja o putovný pohár veliteľa prCSS sa zúčastnili mužstvá Práporu CSS Prešov, Práporu ISTAR Prešov, Úradu Hlavného Lekára Ružomberok a Práporu logistiky Hlohovec.  Po dlhom a namáhavom zápasovom dni bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný guľáš.
Po ukončení zápasov turnaj vyhodnotil náčelník štábu prCSS major Vladimír Sobek. Najlepším brankárom sa stal slobodník Adam Mišura z mužstva ÚHL Ružomberok. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený vojak II. stupňa Patrik Wesselényi rovnako z mužstva ÚHL Ružomberok. Na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo Práporu ISTAR Prešov. Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo Práporu CSS Prešov a putovný pohár veliteľa práporu CSS a zároveň prvé miesto získalo mužstvo ÚHL Ružomberok.