50. výročie JFC Brunssum

Dňa 31. mája sa v holandskom meste Brunssum konali oslavy 50. výročia založenia tunajšieho Spoločného veliteľstva spojeneckých síl (JFC Brunssum). Hendrik van Nassau kemp v Brunssume je sídlom Spojeneckého veliteľstva spoločných síl, dnes známeho pod názvom Joint Force Command Headquarters Brunssum od 1. júna 1967, kedy sa uskutočnil oficiálny slávnostný inauguračný ceremoniál otvorenia nových priestorov.

Na slávnostnom podujatí bol prítomný holandský kráľ Willem-Alexander, veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe generál Curtisa M. Scaparrotti, veliteľ JFC Brunssum generál Salvatore Farina, holandská ministerka obrany Jeanine Hennis-Plasschaertová a ďalších. Celkovo sa osláv zúčastnilo viac ako 5000 návštevníkov.

JFC Brunssum je jedným z dvoch operačných veliteľstiev spoločných síl NATO (druhým je JFC Neapol), ktoré môžu byť nasadené v spojeneckých operáciách. Obe veliteľstvá sú schopné nasadenia v spoločnej operácii podporovanej veliteľstvom pozemného velenia (HQ LANDCOM), veliteľstvom námorného velenia (HQ MARCOM) a veliteľstvom vzdušného velenia (HQ AIRCOM).

História JFC Brunssum sa datuje od roku 1967, kedy si politický vývoj počas studenej vojny vyžiadal aby NATO presunulo svoje základne mimo Francúzska. Keď Francúzsko v roku 1966 vystúpilo z Aliancie, bolo nevyhnutné, aby veliteľstvo spoločných síl strednej Európy (AFCENT) uvoľnilo svoje sídlo vo francúzskom meste Fontainebleau (kde malo sídlo od svojho vzniku v roku 1953). V tom čase zatvorenie uhoľných baní v Limburgu južnej časti Holandska viedlo k tomu, že holandská vláda ponúkla NATO na užívanie bývalé priestory administratívne priestory uhoľných baní v Brunssume.

Oslavy výročia založenia JFC zahŕňali celý rad udalostí počínajúc slávnostným otvorením nového krídla budovy veliteľstva, následnou slávnostnou vojenskou prehliadkou v centre mesta, odhalením pamätníka pri príležitosti založenia JFC a končiac spoločenským programom pre deti aj dospelých, ktoré bolo otvorené aj pre širokú verejnosť. Slovensko, ako jedna z krajín zastúpených v štruktúrach JFC Brunssum, sa podieľalo na reprezentácii svojej krajiny formou národného stánku. Podávali sa v ňom slovenské jedlá, koláče a nápoje. Uvedenú prezentáciu bolo možné uskutočniť aj vďaka mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie.

 

Text a foto: nrtm. Ing. Miroslav MAKARA, JFC Brunssum

http://www.mil.sk/70612/?pg=1