ARMY CAMP 2017 v ZaVaMD

V prvom prázdninovom týždni základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin zorganizovala prímestský tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov posádky Martin „ARMY CAMP 2017“. Tábora sa zúčastnilo 38 detí  z vojenských útvarov posádky Martin.

Pestrý program začal prvým dňom, kedy deti boli vystrojené propagačnými tričkami a čiapkami s logom kempu a vlastnými menami, ktoré pre deti pripravili príslušníci základne. Následne deti boli rozdelené do dvoch čiat a čakalo ich slávnostné otvorenie tábora veliteľom základne.

Celý program tábora sa niesol v duchu vojenských príprav a to poradovej, ženijnej, topografickej, zdravotnej, streleckej a komunikačných a informačných systémov. V programe nechýbala ani statická ukážka vojenskej techniky a zbraní používaných v OS SR, o čo mali veľký záujem všetci bez výnimky.

Posledný deň si deti vyskúšali život v poli na posádkovom cvičisku Sučany, kde si sami vybudovali vlastný kemp, ktorý spočíval v zakladaní ohňa, príprave stravy a ošetrovania zranených.

Na záver tábora sa uskutočnil slávnostný nástup, kde boli deti ocenené účastníckymi listami a drobnými darčekmi, ktoré boli nakúpené z finančných prostriedkov vojenskej podpornej nadácie.  Deti odchádzali domov plné dojmov, netradičných zážitkov a s úprimnými úsmevmi na tvárach

http://www.zavamd.mil.sk/71600/?pg=1

.