ČS PSR pomohla svojmu kolegovi a jeho rodine

V mesiaci december preukázali príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR svoje šľachetné srdce. Pomocou dobrovoľnej finančnej zbierky sa rozhodli podporiť svojho kolegu, čatára Petra Šofráneka, ktorý sa nachádza v neľahkej rodinnej situácii spojenej s ochorením syna Jakubka. V stredu 20. decembra …

Individuálna finančná výpomoc príslušníkom práporu logistiky Hlohovec

Dňa 18. decembra 2017 veliteľ Práporu logistiky Hlohovec podplukovník Richard Beniak odovzdal šiestim príslušníkom práporu logistiky Hlohovec útvarovú finančnú zbierku určenú na zmiernenie ťažkej životnej situácie. Cieľom projektu je podporiť profesionálnych vojakov, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, z dôvodov, ktoré si nezavinili …

S príchodom Vianoc finančná pomoc rodine vojnového veterána

Odhodlanie pomôcť dokáže spájať, čoho je dôkazom aj spoločná iniciatíva Vojenskej podpornej nadácie, Únie vojnových veteránov, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania a Strediska CIMIC a PSYOPS v Martine pomôcť rodine zosnulého Michala KUBÁŇA, rotného v.v., bývalého príslušníka OS SR a vojnového veterána. Bývalí kolegovia, priatelia, …

Základňu nasaditeľných KIS navštívil svätý Mikuláš

Aj tento rok skupina profesionálnych vojakov Základne nasaditeľných KIS pripravili dňa 3. decembra 2017 pre deti profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov v priestoroch základne „Mikulášsky večierok“. Príchod Mikuláša očakávalo asi 30 detičiek so svojimi rodičmi. Po úvodnom slove nasledovala krátka rozprávočka, …

Mikuláš v Levických kasárňach

Levické kasárne, tak ako aj po minulé roky, navštívil svätý Mikuláš. V stredu, 6. decembra 2017 v pripravených  priestoroch vojenského útvaru v popoludňajších hodinách netrpezlivo očakávali Mikuláša a jeho pomocníkov deti profesionálnych vojakov a zamestnancov útvaru. Deti si pre Mikuláša pripravili pesničky a ten ich …

Nultý ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale 2017

Dňa 1. decembra sa v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie Prešov, aj s prispením Vojenskej podpornej nadácie, konal 0. ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale 2017. Futbalového turnaja, pod záštitou Práporu ISTAR Prešov, sa zúčastnilo celkom 6 družstiev – družstvo …

Mikuláš v topoľčianskej posádke

Vojaci a zamestnanci prvej mechanizovanej brigády sa v podvečerných hodinách, 5. decembra, rozhodli pre svoje deťúrence pripraviť stretnutie s obľúbeným Mikulášom. Jeho privítanie sprevádzal kultúrny program pre najmenších a samozrejme rozdávanie darčekov pre tých, ktorí namaľovali obrázky, vymaľovali vianočné ozdoby, …

Deň venovaný športu a oddychu

Pri príležitosti sviatku svätej Barbory (4. decembra), patrónky delostrelcov sa dňa 1. decembra 2017 v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu generálmajora Alexandra Kordu v Michalovciach konal športový deň. Veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ slávnostne otvoril športový deň, v rámci ktorého príslušníci oddielu mali možnosť …

Do kasární v Nitre zavítal Mikuláš

Ako sa už stalo každoročnou tradíciou, aj toho roku zavítal do kasární 12. mechanizovaného práporu Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Stalo sa tak 2. decembra 2017. Na niekoľko okamihov sa stali priestory „krškanských“ kasární miestom stretnutia detí s …