BAMBIRIÁDA 2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa dňa 12.6.2014 konal v priestoroch Považských kasární v Ružomberku v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou už v poradí šiesty ročník dňa otvorených dverí pre deti z okolitých materských a základných škôl nesúci názov Bambiriáda. Je to festival práce s deťmi a mládežou, ktorý poukazuje na význam a potrebu prevencie vo výchove, je určená pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život detí a mládeže, ale predovšetkým pre samotné detí a mladých, ktorí chcú svoj život žiť a nie iba prežiť. Tento slnečný deň bol zaujímavý pre približne 650 detí a ich pedagogický dozor z okolitých materských a základných škôl.
Príslušníci VÚ 1115 Ružomberok zabezpečili pestrý program pre deti a mládež. Deti sa zúčastnili na prehliadke vojenskej techniky prevažne určenej na zabezpečenie spojenia, ukážky ručných zbraní, rádiostaníc, ukážky plynovej komory s praktickým predvedením masky a pláštenky, zaujala ich ukážka vybraných súčastí výstroja vojaka ako nepriestrelnej vesty a nosného modulárneho systému. Na ďalšom pracovisku si obzreli a mnohí najmenší aj na vlastnej koži vyskúšali spôsoby maskovania vojaka v poli.
Na svoje si mnohí prišli aj pri zábavných súťažiach kde mali možnosť si vyskúšať pripravenú jednoduchú prekážkovú dráhu, preteky v skákaní vo vreci, preťahovanie lanom ako i streľbu zo vzduchových zbraní. Tieto súťažné aktivity sa tešili veľkej obľube so strany najmenších a na každé dieťa čakala odmena v podobe sladkostí, účastníckych listov, diplomov a mnohých darčekových predmetov. Za organizáciu jednotlivých pracovísk patrí poďakovanie všetkým profesionálnym vojakom, ktorí sa na organizácii dňa otvorených dverí podieľali a taktiež Vojenskej podpornej nadácii.
Autor: por. Martina Tománková
Foto: nrtm. Marián Bielik

bambi-mozaika DSC1115 DSC1120 DSC1183 DSC1186 DSC1202 DSC1217 DSC1265 DSC1283 DSC1310 DSC1321 DSC1327