ČS PSR pomohla svojmu kolegovi a jeho rodine

V mesiaci december preukázali príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR svoje šľachetné srdce. Pomocou dobrovoľnej finančnej zbierky sa rozhodli podporiť svojho kolegu, čatára Petra Šofráneka, ktorý sa nachádza v neľahkej rodinnej situácii spojenej s ochorením syna Jakubka.
V stredu 20. decembra veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR v rámci nástupu útvaru odovzdal čatárovi Šofránekovi v mene Čestnej stráže prezidenta SR, Vojenskej kancelárie prezidenta SR a Vojenskej podpornej nadácie OS SR symbolický šek v hodnote 900 Eur.
,,Som úprimne rád, že sa príslušníkom útvaru podarilo zomknúť a nášmu kolegovi prejaviť spolupatričnosť a podporu,“ zdôraznil vo svojom príhovore veliteľ čestnej stráže plukovník Miroslav Ištván.
,,Vážený pán veliteľ, vážení príslušníci útvaru, dovoľte mi, aby som sa v mene celej svojej rodiny úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa na tejto finančnej zbierke podieľali,“ povedal s neskrývaným dojatím v hlase čatár Šofránek.