Ďalšie úspešné projekty s podporou Vojenskej podpornej nadácie

Príslušníci 22. mechanizovaného práporu spolupracujú s Vojenskou podpornou nadáciou ešte len necelý rok, ale podarilo sa im spolu zrealizovať už niekoľko úspešných projektov.
Po zakúpení projektora, ktorý mal svoju premiéru na októbrovom vyvedení vojsk na Lešti, prišla na rad aj priorita spolupráce pre tento rok a tou je zlepšenie vybavenosti športovísk michalovského mechanizovaného práporu tak, aby boli pre vojakov atraktívnejšie a aby boli aktívne využívané aj mimo služobného času na zvyšovanie fyzickej zdatnosti vojakov a na voľnočasové aktivity. V prvej fáze sa zatiaľ zrealizovalo doplnenie posilňovne rôznym športovým náradím, ktoré bezpochyby prispeje k zlepšeniu pripravenosti profesionálnych vojakov ma plnenie svojich úloh.
Pevne veríme, že v budúcom roku sa naša spolupráca bude naďalej upevňovať a rozširovať.

50192_obr 50193_obr1 50193_obr2