Deň detí v levických kasárňach

Brány levických kasární sa otvorili pre našich najmenších aj tento rok, aby spoločne s príslušníkmi práporu oslávili Deň detí.

Príslušníci 13. mechanizovaného práporu 31. mája pripravili pre návštevníkov ukážky zo sebaobrany pod vedením čatára Martina Bíleho, mali možnosť prezrieť si vojenskú techniku, zbrane a výstroj zavedenú v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ďalej ukážky poskytovania prvej pomoci, ktorú si mohli následne aj vyskúšať. Pre našich najmenších návštevníkov boli pripravené rôzne aktivity od maľovania na tvár až cez súťaže v prekonávaní prekážok na prekážkovej dráhe.

Pohostenie pripravila vojenská kuchyňa pod vedením slobodníka Mariána Januríka vo forme vojenských zemiakových placiek a limonády, a nechýbala sladká odmena. Za organizovanie a priebeh aktivity zodpovedal veliaci poddôstojník nadrotmajster Martin Moravský. Deň otvorených dverí podporili svojou účasťou aj príslušníci Regrutačného strediska Nitra. 

Levický prápor privítal viac ako 1100 návštevníkov, ktorým srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na ich návštevu opäť o rok. Vecné dary pre tento účel boli financované z prostriedkov fondu Vojenskej podpornej nadácie OS SR.

http://www.mil.sk/85242/?pg=1