Denný detský tábor 2020

Po veľmi úspešnom minuloročnom dennom detskom tábore sa uskutočnil druhý ročník Denného detského tábora 2020 v prápore CSS Prešov v dvoch turnusoch, a to od 27. – 31. júla 2020 a 17. – 21. augusta 2020. Deti mali možnosť zoznámiť sa s pracovným prostredím svojich rodičov a s poslaním výkonu služby profesionálnych vojakov. Boli uvítané v Sále cti a slávy, kde sa zoznámili s históriou a súčasnosťou Práporu CSS v Prešove. Prezreli si priestory práporu, park techniky a opravárenskú halu kde boli pripravené ukážky vojenskej techniky. Ďalší deň bol zameraný na požiarnu ochranu, malí aj väčší zvedavci sa oboznámili s požiarnou výstrojov, ktorú si mohli aj vyskúšať. Vrcholom požiarneho dňa bola penová šou, ktorú si všetci užili do sýtosti. Táborníci sa spolu s vojakmi zúčastnili aj výcviku na Posádkovom cvičisku so strelnicou Ruská Nová Ves. V programe tábora boli aj výlety na Kapušiansky hrad a do Duklianskeho priesmyku spojené s návštevou Vojenského historického múzea vo Svidníku. V závere tábora deťom odovzdával medaile a diplomy veliteľ práporu podplukovník Ján Farkaš. Počas tábora deti nadviazali nové priateľstvá, upevnili tie z minulého roka a odnášali si zaujímavé zážitky. Už teraz sa tešíme na ďalší letný prázdninový tábor. Ďakujeme Vojenskej podpornej nadácii za podporu a príspevok Dennému detskému táboru 2020 a Komunikačnému odboru Ministerstva obrany SR za propagačné materiály. https://www.mil.sk/93611/?pg=1