Humanitárny beh na počesť víťazov vojny

Vojenská podporná nadácia zorganizovala v dňoch 5. až 9. mája virtuálny Beh oslobodenia, na ktorom sa zúčastnilo 380 Slovákov, z veľkej časti vojakov. Nadácia sa pridala k českému združeniu Vlčie maky, ktoré tiež podporuje vojakov a príslušníkov rezortu obrany. Česi bežali už druhý rok a bolo ich takmer 1600. Na štartovnom a príspevkoch sa vyzbieralo spolu 4 159 €, z toho 865 € v prospech  Vojenskej podpornej nadácie, ktorý ich využije na humanitárne projekty v zmysle svojho poslania a úloh.

Voľba trasy Behu oslobodenia bola síce na každom účastníkovi, ale organizátori odporúčali, aby jej súčasťou bol aj pamätník, pamätná tabuľa či iný symbol, ktorý pripomína víťazstvo nad fašizmom. Tak napríklad už veterán Pavol Blažek, bývalý reprezentant v chôdzi a ešte donedávna zamestnanec VŠC Dukla, mal na trasách svojich behov (mohlo sa bežať viackrát v priebehu uvedených piatich dní) pamätníky v obciach či lokalitách Kremnička, Badín, Vlkanová, Radvaň, Suchý vrch, Slovenská Ľupča, Tajov, Podkonice, Priechod a v Banskej Bystrici aj Námestie SNP, Múzeum SNP či cintorín vojakov z 2 svetovej vojny.

Podujatie síce nebolo pretekmi, ale organizátori zostavili tabuľku, v ktorej zoradili bežcov podľa odbehnutých kilometrov. Celkovou slovensko-českou víťazkou v kategórii žien sa stala kadetka Michaela Zátureczká z Akadémie ozbrojených síl  v Liptovskom Mikulášmi s odbehnutými 122 kilometrami. Spomedzi mužov bolo v prvej desiatke šesť Slovákov. Celkovo druhý bol poručík Martin Miškanim z prešovského Istaru so 191 kilometrami. Jeden z jeho behov, zo Zborova cez Svidník po Dukliansky priesmyk, meral vyše 44 km. Štvrtý skončil s 151 kilometrami Peter Kviatkovský z martinského Strediska CIMIC a PSYOPS. No a ak bol už spomenutý majster Európy v chôdzi z roku 1990 Pavol Blažek so 101 kilometrami  ôsmy, treba si uvedomiť, že už má 62 rokov. Skvelé boli tiež ženy. Nadporučíčka Janka Mydlárová, ktorá v misii UNFICYP na Cypre zabehla vyše 25 kilometrov, ako aj čatárka Martina Mrázová zo Zásobovacej základne v Martine, ktorá „dala“ 23 kilometrov. Na dôvažok nemožno zabudnúť na kategóriu dvojíc, v ktorej boli tretí nadrotmajster Juraj Majer zo Strediska CIMIC a PSYOPS Martin s manželkou Lisou Jane. Odbehli 141 kilometrov.

Do výzvy sa zapojilo napríklad 30 príslušníkov Taktického krídla Sliač, bežalo 22 Martinčanov zo strediska CIMIC a PSYOPS aj s troma Američanmi, zo Zásobovacej základne v Zemianskych Kostoľanoch bežali jedenásti, z Akadémie ozbrojených síl Liprovský Mikuláš desiati, v misii UNFICYP sa do podujatia zapojili štyria – bežali aj v ďalší v iných posádkach a útvaroch OS SR. Vrátane Bratislavy, kde si Pavol Vitko, šéfredaktor rezortného časopisu OBRANA, zvolil na päťkilometrový poklus z bratislavského Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktoré je pomenované po veliteľovi 1. čs. armádneho zboru v Sovietskom zväze, vybehol k pomníku na Námestí Slovenského národného povstania, potom dole popri Pamätníku oslobodenia Bratislavy, ktorý na počesť Červenej armády stojí vedľa starého Slovenského národného divadla, ďalej bežal v centre mesta popri pamätnej tabuli generála Antona Petráka, ktorý bojoval na západnom fronte a po návrate trpel v päťdesiatych rokoch po zinscenovanom procese päť rokov v žalári. Tobrucká ulica mu pripomenula boje našich vojakov v severnej Afrike, na Šafárikovom námestí míňal pamätník na počesť príslušníkov čs. jednotiek, ktorí bojovali na bojiskách západnej Európy, no a cieľ si stanovil na námestí pred novým Slovenským národným divadlom, kde je na stene obchodného centra nainštalovaná pamätná tabuľa slovenským a českým letcom, ktorí v priebehu druhej svetovej vojny bojovali proti fašizmu v československých jednotkách Britského kráľovského letectva. Práve tam 6. mája 2021 spolu so správcom Vojenskej podpornej nadácie podplukovníkom v. z Milanom Gajdošom (tiež účastníkom Behu oslobodenia), generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR plukovníkom Viktorom Sabom a ďalšími vzdali úctu všetkým účastníkom protifašistických bojov na východnom fronte, na západnom fronte, ako aj v Slovenskom národnom povstaní.

Blahoželáme a ďakujeme.