Kalendár venovaný vojenským veteránom

Vojenská podporná nadácia v rámci projektu Military ART vydala na rok 2022 kalendár venovaný vojnovým veteránom. Ide o súbor fotografií umeleckých diel, ktoré slovenskí umelci vytvorili inšpirovaní príbehmi dvanástich vojnových veteránov, a to tak z obdobia druhej svetovej vojny, ako aj  z misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu. Kalendár bude o. i. zaslaný všetkým rodinám, ktorých blízki budú v uniforme vojakov Ozbrojených síl SR slúžiť cez Vianoce v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Umelecké diela budú vydražené na Charitatívnom plese Ozbrojených síl Slovenskej republiky a výťažok bude venovaný na verejnoprospešné a humanitárne ciele Vojenskej podpornej nadácie v súlade s jej nadačnou listinou. Projekt zo svojho dotačného systému podporilo aj Ministerstvo obrany SR.  

Viac o projekte a príbehoch si môžete prečítať na stránke projektu Vojenskej podpornej nadácie www.militaryart.org

Napíšte nám ak by ste o kalendár mali záujem na email: vojenskanadacia@gmail.com