Memoriál kapitána Edmunda Makovníka

V dňoch 21. a 22. júna 2018 príslušníci Krídla velenia, riadenia a prieskumu usporiadali 5. ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka za účasti siedmich súťažných družstiev z podriadených jednotiek kvrps. Tak, ako i po minulé ročníky, i tento rok boli jednotlivé družstvá zložené z piatich príslušníkov a jedného náhradníka. 24-hodinová súťaž spočívala v preverení súťažných tímov zo základných bojových zručností, pešieho presunu, života vojaka v poli a zo strelieb.

V úvodnom príhovore veliteľ Krídla velenia, riadenia a prieskumu (ďalej len kvrps) plukovník Vladimír Jaklovský vyzdvihol odkaz kapitána Edmunda Makovníka a všetkým zúčastneným tímom poprial veľa úspechov v tejto fyzicky a psychicky náročnej súťaži.

Jednotlivé družstvá boli počas súťaže preverené z teoretických a praktických znalostí ZBZ, strelieb tiež taktickej, telesnej, spojovacej, ženijnej, zdravotníckej prípravy ale i RCHBO, či vojenského vodcovstva.

Plukovník Jaklovský na záver súťaže odovzdal ocenenia družstvu obväziska kvrps, ktoré skončilo na treťom mieste, diplomy za druhé miesto si prevzal tím z roty rádiolokačného prieskumu a putovný pohár za prvé miesto si prevzali príslušníci družstva z roty podpory velenia VzS. Aj tento ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka sa uskutočnil aj vďaka mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie.

http://www.kvrps.mil.sk/78824/?pg=1