Mikuláš v kasárňach

Tak ako bolo zvykom po minulé roky, aj tento rok zavítal svätý Mikuláš do kasární kpt. Nálepku v Trebišove. Tento rok to bolo už dva dni pred jeho sviatkom. V piatok 4.12.2015 privítalo 44 detí s ich rodičmi či starými rodičmi nielen Mikuláša ale aj jeho pomocníkov, ktorými boli študenti z Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Tí si pre malých, ale aj veľkých divákov prichystali okrem pesničiek aj krátku scénku, kde predstavili život a odkaz, ktorý nám svätý Mikuláš zanechal. Samozrejme deti sa najviac tešili na balíčky, ktorými ich Mikuláš na záver obdaril. Medzi deťmi a vnúčatami profesionálnych vojakov a zamestnancov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov sa nachádzali aj deti z Krízového strediska v Trebišove. Už po niekoľko rokov sa profesionálni vojaci z Trebišova snažia Krízovému stredisku pomáhať. Jedným zo spôsobov je aj Mikuláš. Tento rok dostalo všetkých osem detí, ktoré sa v súčasnosti v Krízovom stredisku v Trebišove nachádzajú, Mikulášske balíčky, aj vďaka podpore zo strany profesionálnych vojakov 21.zmpr, zadarmo. Vďaka však patrí aj Vojenskej podpornej nadácii, vďaka ktorej mohol byť Mikuláš pre všetky deti štedrejší.

58653_obr 58654_obr1 58656_obr3

Originál článku: http://www.21zmpr.mil.sk/58653/?pg=1