Mikuláš v Levických kasárňach

Levické kasárne, tak ako aj po minulé roky, navštívil svätý Mikuláš. V stredu, 6. decembra 2017 v pripravených  priestoroch vojenského útvaru v popoludňajších hodinách netrpezlivo očakávali Mikuláša a jeho pomocníkov deti profesionálnych vojakov a zamestnancov útvaru.

Deti si pre Mikuláša pripravili pesničky a ten ich odmenil mikulášskym balíčkom. Program pokračoval detskými hrami a nakoniec Mikuláš vyzval detičky, aby napísali listy Ježiškovi, ktoré mu osobne doručí. Všetky deti boli bohato obdarované a nevynechali ani vzácnu príležitosť odfotiť sa s Mikulášom pri vianočnom stromčeku.

Toto krásne podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou z vyzbieraných 2% z daní, ktorá prispela časťou sumy na zabezpečenie mikulášskych balíčkov pre deti.

http://www.13mpr.mil.sk/74316/?pg=1