Mikuláš v topoľčianskej posádke

Vojaci a zamestnanci prvej mechanizovanej brigády sa v podvečerných hodinách, 5. decembra, rozhodli pre svoje deťúrence pripraviť stretnutie s obľúbeným Mikulášom. Jeho privítanie sprevádzal kultúrny program pre najmenších a samozrejme rozdávanie darčekov pre tých, ktorí namaľovali obrázky, vymaľovali vianočné ozdoby, pripravili si básničku, pesničku či iné krátke vystúpenie.

Pripraviť rozprávkového Mikuláša pre ratolesti vojakov a zamestnancov sa podarilo aj vďaka finančnej podpore Vojenskej podpornej nadácie, ktorá bola použitá na kúpu, balíčkov plných sladkostí, pomôcok potrebných k príprave vianočných ozdob a vymaľovaniu obrázku s Mikulášskym motívom.

Všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o priebeh Mikulášskej slávnosti či už prípravou, alebo svojou osobnou účasťou patrí úprimné poďakovanie s prianím, aby sme sa na tejto milej aktivite stretli v minimálne rovnakom počte i v nasledujúcom roku 2018. http://www.1mb.mil.sk/74221/?pg=1