Mikuláš v trebišovských kasárňach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok neobišiel svätý Mikuláš ani trebišovské kasárne, kam zavítal 7. decembra 2018. Aj vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie, mohol svätý Mikuláš aj tento rok deťom profesionálnych vojakov a zamestnancov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu a 23. motorizovaného práporu Trebišov priniesť okrem sladkých balíčkov aj krátky program v podaní svojich pomocníkov. Ten si užilo aj päť detí z krízového centra Maják v Trebišove. Spolupráca s krízovým centrom prebieha už niekoľko rokov a aj takýmto spôsobom príslušníci oboch trebišovských práporov pomáhajú tým, ktorí sa dostali do núdze.

http://21zmpr.mil.sk/82171/?pg=1