Na prvú brigádu zavítal Mikuláš

…a nebol sám. Spolu s ním prišiel aj anjelik a čert, ktorí mu pomáhali s rozdávaním balíčkov pre všetky dobré deti, s ktorými sa stretli 03. decembra v priestoroch posádkového klubu 1. mechanizovanej brigády Topoľčany.

Na príchod Mikuláša sa tešia snáď všetky deti. Aj tie naše „vojenské deti“ za ich celoročnú dobrotu odmenil štedrý Mikuláš balíčkami plných sladkého prekvapenia. Jeho príchod očakávali spolu s rodičmi už okolo štvrtej hodiny. Pred samotným príchodom Mikuláša deti spoločne rozsvietili vianočný stromček. Po úvodnom privítaní a zaželaní, aby sa im dnešný mikulášsky deň zapísal do spomienok a aby si okrem sladkých balíčkov odniesli aj kopec milých zážitkov, všetky deťúrence už netrpezlivo čakali. Ich striehnutie na obľúbenca všetkých detí bolo vyplnené zdobením perníkov a písaním dobrých skutkov. Keď tu zrazu začuli buchot. Všetko stíchlo. Do miestnosti vbehol rozčertený čert špinavý od sadze, z dlhým chvostom, čiernymi rožkami a dlhou reťazou. Hnev a krik čerta, ale netrval dlho. V zapätí sa v dverách objavil Mikuláš s anjelom. Dlhočizný zoznam detí, ktoré poslúchali, nemal v zimnom počasí konca kraja. Nakoniec sa však balíčkov od Mikuláša dočkali aj tí, ktorí mali odvahu zaspievať či zarecitovať, ale aj tí, ktorí sa trošku báli. Malým spestrením podujatia bol aj vstup čerta, ktorý mamičkám detí rozdával varechy obviazané červenou stuhou. Prečo? Dôvod bol azda každému prítomnému zrejmý…

Radosť, ktorú občas vystriedal aj plač, pretrvala celý podvečer. Deti sa tešili a nechali sa s mikulášskou trojicou na pamiatku zvečniť. Veríme, že si deti spolu s rodičmi užili už v poradí tretí ročník Vojenského Mikuláša a vychutnávali si atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. V mene našom ďakujeme za poskytnutie podpory na mikulášske balíčky nielen rodičom detí, ale aj vojenskej podpornej nadácii a samozrejme veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tohtoročnej príprave, ktorý bol základom úspešného priebehu podujatia.

58523_obr 58524_obr1 58529_obr2 58529_obr3

Originál článku: http://www.1mb.mil.sk/58523/?pg=1