Najlepší tenisti michalovskej posádky si zmerali sily

Štvrtý ročník tenisového turnaja veliteľa 22. mechanizovaného práporu v štvorhre odohrali aktívni vojaci a príslušníci Zväzu vojakov SR v Michalovciach dňa 5. júna 2015.
Súťaž sa tešila vysokému záujmu 16 súťažiacich, ktorí odohrali zápasy systémom každý s každým v dvoch skupinách, z ktorých prvé dve dvojice postúpili do vyraďovacích bojov o účasť vo finále. Prvé miesto získali plukovník Ľubomír Kochanský z 2. mechanizovanej brigády a major Martin Jonek z vojenskej polície. Na druhom mieste sa umiestnili príslušníci 2. roty 22. mechanizovaného práporu kapitán Anton Novotný, desiatnik Tomáš Šamudovký a bronzové medaily sa ušli dvojici príslušníkov roty bojového zabezpečenia 22. mechanizovaného práporu, slobodníkovi Tomášovi Borščovi a vojakovi Matúšovi Nazadovi.
Toto športové podujatie bolo zorganizované a zabezpečené na vysokej úrovni vo veľkej miere vďaka dotácií z podporného programu ” vzájomná pomoc” Vojenskej podpornej nadácie v roku 2015. V spolupráci s touto nadáciou sa podarilo nakúpiť tenisové rakety, tenisovú sieť, cloniacu sieť, loptičky a ďalšie športové pomôcky aj pre iné športy, ktoré sú a budú využívané počas športových dni veliteľov rôt a hodín služobnej telesnej prípravy.

cl1_16