Nultý ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale 2017

Dňa 1. decembra sa v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie Prešov, aj s prispením Vojenskej podpornej nadácie, konal 0. ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale 2017. Futbalového turnaja, pod záštitou Práporu ISTAR Prešov, sa zúčastnilo celkom 6 družstiev – družstvo z prISTAR, Práporu CSS Prešov, Vrtuľníkového krídla Prešov, Roty podpory velenia 2. mechanizovanej brigády Prešov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce a posádky Rožňava. Nultý ročník otvoril zástupca veliteľa práporu ISTAR, ktorý všetkých zúčastneným v mene svojom ako aj v mene veliteľa práporu ISTAR poprial veľa športových úspechov, radosť z hry ako aj z nevšedne prežitého „výcvikového“ dňa.

Systémom každý s každým po celkovej hracej dobe 17 min. sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z posádky Rožňava, na 2. mieste sa umiestnil Prápor ISTAR z Prešova a 3. miesto patrilo 22. mechanizovanému práporu Michalovce. Najlepším hráčom bol vyhlásený vojak prvého stupňa Michal Gere z posádky Rožňava (Raketometný oddiel) a najlepším brankárom sa stal slobodník Dominik Urban z práporu ISTAR. Víťazom v závere srdečne zablahoželal náčelník štábu práporu ISTAR a tým, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach poďakoval za účasť. Víťaznému družstvu z Rožňavy zablahoželal osobne aj veliteľ práporu RCHBO podplukovník Oliver Toderiška, ktorý sa posledného rozhodujúceho zápasu osobne zúčastnil.

Výhercovia si odnášali z turnaja pamätné diplomy a víťazné poháre. Vďaka Vojenskej podpornej nadácii, mohol prápor ISTAR materiálne zabezpečiť dôstojnú organizáciu Mikulášskeho turnaja v halovom futbale.

Do budúcna prápor ISTAR plánuje zorganizovať 1. ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale v roku 2018, ktorý bude trvať dva dni s vyššou účasťou družstiev.

http://www.mbpo.mil.sk/74102/?pg=1