Humanitárna pomoc

Často sa dopúšťa neprávosti aj ten, kto nič nerobí. Kto sa nepostaví do cesty neprávosti ak môže – ten ju podporuje.

Marcus Aurelius

Na tejto stránke chcem zhrnúť zopár rokov práce na poli ”solidarity s ľuďmi v núdzi”. Chcem sa poďakovať všetkým húževnatým ľudom najmä slovenským vojakom pôsobiacim v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v Afganistane, Kosove, Bosne a Hercegovine ale aj ostatným, ktorých spomínam v tomto prehľade poskytnutej pomoci, že svojou troškou prispeli k zlepšeniu životných podmienok tých najchudobnejších.

Ing. Milan Gajdoš
organizátor a koordinátor humanitárnej pomoci
najmä v miestach pôsobenia OS SR

2006 – 2007

Potravinová pomoc chudobným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva na Slovensku v hodnote cca 10,3 mil. Sk,  pomoc organizovaná v spolupráci s Evanjelickou diakoniou na Slovensku a Ozbrojenými silami SR. Na distribúcii do cieľových skupín v  rámci celého Slovenska však spolupracovalo cca 40 civilných organizácií (Katolícka charita, zbory bratskej cirkvi na Slovensku, diakónia starokatolíckej cirkvi, Inštitút Krista – veľkňaza Žakovce, obč. zdr. Ježiš pre každého, Betánia, Otcovo srdce, Cesta nádeje, Nová nádej, spolok evanjelickej mládeže a ďalší).

 

2008

AFGANISTAN  1 – humanitárna pomoc v provincii Baghlan v hodnote cca 3,1 mi. Sk

Realizácia – organizačná príprava od mája 2008, poskytnutá materiálna pomoc košele, tielka spodky, svetre, tepláky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009 letecký transport 39 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár  1.12.2008,  pozemná preprava do cieľa určenia Kandahár – Pol-E Khomri 13.-23.12.2008, distribúcia cieľovým skupinám 24.12.2008- 7.2.2009.

Darca materiálnej pomoci – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Provinčný rekonštrukčný tím (PRT) Pol-E Khomri provincie Baghlan, oddelenie civilno vojenskej spolupráce (CIMIC) npor. Ing. Stanislav SIKEL.

Spolupráca a súčinnosť – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Ozbrojené sily SR, maďarský PRT pôsobiaci v Pol-E Khomri, miestne organizácie pôsobiace v oblasti provincie Baghlan AWEN, UNAMA, Norweign Refugee Council a miestne vládne organizácie.

Cieľová skupina – najchudobnejšia časť populácie obyvateľstva provincie Baghlan – okres BANU 200 rodín, tábor navrátilcov v PEK, Khoja Alwan 200 rodín, Nahrin 100 rodín, oblasť Dande Gori, PEK 120 rodín, Tala-wa Barfak a Dushi 100 rodín, Tala-wa Barfak 150 rodín.

 

 

2009

AFGANISTAN  2 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 161 tis. eur

Realizácia – organizačná príprava od januára 2009, poskytnutá materiálna pomoc košele, svetre, zimné oblečenie, spacie vaky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009 súčasťou humanitárnej pomoci bol materiál poskytnutý z MV SR (vlnené prikrývky, stany) v rámci oficiálnej pomoci SR do Afganistanu, letecký transport 74 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár  14.9.2009, letecký transport Kandahár – Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chahar Chineh a distribúcia ukončená 13. 11. 2009.

Darca materiálnej pomoci  – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – predstaviteľ US AID provincie Uruzgán Jason P. Katz.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, US AID, US Civil Affairs Team 122,

Oddelenie humanitárnych činností Ministerstva vnútra SR, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku , Ministerstvo zahraničných vecí SR, v etape prípravy distribúcie príslušník holandského CIMIC PRT Tarin Kowt mjr. Ing. Miloš MARCINČÁK, kpt. Ing. Csaba LUKACS v etape distribúcie kpt. Ing. Milan ŽILINČÁR, predstaviteľ US State Department Representative PRT TK Russell COMCEAU, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Nomádi žijúci v oblasti provincie Uruzgan, časť materiálu podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy bola rozdistribuovaná obyvateľom v okresoch Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chahar Chineh.

 

KOSOVO – materiálna pomoc v lokalite Obilič

Realizácia – organizačná príprava od mája 2009, poskytnutá materiálna pomoc 100 ks školských lavíc a 45 sklápacích stoličiek ktoré boli darované pre tento účel v septembri 2009, transport Bratislava – Šajkovac a distribúcia, osadenie lavíc 8.-17.2.2010.

Darca materiálnej pomoci  – ROBUS s.r.o

Výkonný prvok distribúcie – npor. Peter Bariak príslušník CIMIC na veliteľstve MNBG-C v Lipjan.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, 15. SLOVCON KFOR, Riaditeľka pre školstvo lokality Obilič, fínske CIMIC MNBG-C.

Cieľová skupina – multietnické školy v dedine Kozarica a Crkevna Vodica (školské lavice 100 ks, sklápacie stoličky 45).

 

2010

AFGANISTAN 3 –  humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 61 tis. eur

Realizácia – organizačná príprava od januára 2009, poskytnutá materiálna pomoc košele, svetre, zimné oblečenie, spacie vaky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009, transport 42 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár  2.8.2010, transport Kandahár – Tarin Kowt, Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chora, Gizab a distribúcia ukončená 17.11.2010.

Darca materiálnej pomoci  – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT TK mjr. Mgr. Pavol ŠTEPO, US Civil Affairs Team, predstaviteľ US AID provincie Uruzgán Jason P. Katz.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, US AID, US Civil Affairs Team,

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, v etape prípravy distribúcie príslušník holandského CIMIC PRT Tarin Kowt  kpt. Ing. Michal KOŠINA, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Zraniteľná populácia žijúca v oblasti provincie podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy (projekt „ willage security“).

AFGANISTAN 4 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán a Day Kundi  v hodnote cca 83 tis. eur

Realizácia – príprava od júla 2010, materiál Ministerstva vnútra SR v rámci oficiálnej humanitárnej pomoci SR pre Afganistan (tričká, košele, svetre, vlnené prikrývky, termosy a nádrže na vodu),  transport Bratislava – Kandahár 26.11.2010, transport kombinovaným spôsobom z Kandaháru do Tarin Kowtu bol ukončený 16.12.2010, distribúcia cieľovým skupinám 20.12.2010 – 7.3.2011.

Darca materiálnej pomoci  – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT TK mjr. Mgr. Pavol ŠTEPO, US Civil Affairs Team, US AID, PRT TK.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, PRT Tarin Kowt, US AID, US Civil Affairs Team, Oddelenie humanitárnych činností Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Chudobní obyvatelia okresu Chora zhromaždení v utečeneckom tábore v blízkosti Ali Sherza´i, Nomádi a vdovy po obetiach Talibanu z oblastí Tangi Valey a západného brehu rieky Helmand, v okrese Tarin Kowt dlhodobo pod hranicou biedy žijúce obyvateľstvo v obci Nayak, ženská nemocnica Tarin Kowt, zraniteľná populácia okresu Chora v oblasti Kalach  – podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy

 

2011-2012

AFGANISTAN 5 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 30 tis. eur

Realizácia – príprava od mája 2011, poskytnutá materiálna pomoc – spacáky  z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v roku 2010. Transport Bratislava – Kandahár 19.07.2011, transport z Kandaháru do Tarin Kowtu a uskladnenie materiálu v PRT Uruzgan bolo ukončené 15.08.2011, distribúcia cieľovej skupine 1. etapa 28. – 29.12.2011, 2 etapa X-XI/2012

Darca materiálnej pomoci – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT Uruzgan npor. Ing. Tomáš ZUBAJ 2011, kpt. Ing. Braňo KRAJČÍK 2012.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, PRT Uruzgán, US AID Stephen Overman, vládny predstaviteľ pre Nomádov, v etape prípravy distribúcie príslušník CIMIC PRT Uruzgan  kpt. Ing. Marcel TROJAN 2011, kpt. Ing. Oliver MURÁNI 2012.

Cieľová skupina – Nomádi žijúci na severe provincie v oblasti Shahide-Hasas, Khas Uruzgan, Gizáb a okolí Tarin Kowt. podľa potrieb a priorít vládneho predstaviteľa pre Nomádov a vyhodnotenia PRT.

 

2012

Vytvorenie mechanizmu v rezorte Ministerstva obrany pre možnosť realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v miestach pôsobenia OS SR s dôrazom na prioritné krajiny v súlade s Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

  • prepojenie vojenskej prítomnosti s civilnou angažovanosťou v ODA v krajinách pôsobenia príslušníkov OS SR (ISAF, ALTHEA, Gruzínsko …)
  • v súlade s legislatívou OECD konkrétne DCD/DAC(2010)40/REV1,
  • doplnenie účastníka medzirezortného programu 05T Oficiálna rozvojová pomoc v gescii MZV o Ministerstvo obrany s alokáciou (naprogramovaním) finančných prostriedkov v systéme obranného plánovania 2014 – 2016 (4, 6 a 10 tis. eur) na projekty ODA, ktoré budú realizované v spolupráci s príslušníkmi OS SR v krajinách MKM.

 

 

 

2013

BOSNA A HERCEGOVINA – oficiálna humanitárna pomoc SR v hodnote cca 64 tis. eur

Realizácia – príprava od augusta 2013 (19.8.2013 koordinačná porada na MV SR), poskytnutá materiálna pomoc –spacie vaky, obuv, oblečenie, elektrocentrály zo zásob MV SR. Materiál presunutý na základňu Nemšová dňa 12.9.2013. Transport Nemšová – Sarajevo dňa 16.9.2013 v réžii MO SR, distribúcia cieľovej skupine 18.9.2013.

Darca materiálnej pomoci – Ministerstvo vnútra SR

Výkonný prvok distribúcie – príslušníci LOT B FOCA (npor. Ťažký, npor. Trsťan,

rtn. Kočtúch) a NSE (npor. Mikloško a rtm. Kováčik) SLOVCON ALTHEA. Odovzdanie pomoci 18.9.2013 o 09,00 v Camp BUTMIR SARAJEVO, za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého, vojenského pridelenca plk. Valoviča, zástupcov SLOVCON ALTHEA.

Spolupráca a súčinnosť – v etape prípravy za OS SR – SLOVCON ALTHEA (pplk. Radoslav Mašlanka), VSVaP (kpt. Miroslav Štefánik), CVD Bratislava (kpt. Štefan Hojo), CRO GŠ OS SR (prap. Tibor Klieštik), VÚ Nemšová, za MV SR Sekcia krízového riadenia, oddelenie humanitárnej pomoci (Ing. Zoltán Jasovský).

Cieľová skupina – Červený kríž vo FOČI a ČAJNICE (pomoc prevzali p. Snežana KOVAČ a p. Milojka SRENDIC) na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach, najmä v zložitom a vzdialenom teréne a na poskytnutie pomoci počas kalamít. Časť humanitárneho materiálu  vyčlenených  pre ČK v KALINOVIKU.

 

2014

AFGANISTAN 6 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 22 tis. eur

 Realizácia – príprava od októbra 2013, poskytnutá materiálna pomoc – 500 ks lekárničiek zo združených prostriedkov MZVa EZ, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku,  spacáky, poľné fľaše, jedacie nádobie trojdielne zo zásob MV SR. Letecký transport s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár  9.12.2013,  dočasné uskladnenie LZ Kandahár, distribúcia cieľovým skupinám 20.1.2014 – 2.2.2014.

Darca materiálnej pomoci – MZVaEZ, MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Finančné prostriedky podprogramu 05TOB –  1298,- eur

Výkonný prvok distribúcie – Starší duchovný NSE Kandahár por. Marek Brody, príslušníci OS SR

Spolupráca a súčinnosť – ÚstrEPS, Ozbrojené sily SR, MV SR, MZVaEZ, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Cieľová skupina – Afganskí vodiči vozidiel zásobujúcich LZ v Kandaháre. Pri vstupnej kontrole vozidiel, ktoré prichádzajú do  priestoru LZ Kandahár, v mieste, ktoré zabezpečujú vojaci OS SR – distribúcia vodičom 1 ks lekárnička, 1 ks spací vak, 1 ks jedacie nádobie trojdielne.

http://www.ustreps.sk/31110/humanitarna-pomoc-pre-afganistan/

 

BOSNA A HERCEGOVINA – humanitárna pomoc SR v hodnote viac ako 17 tis. eur (17 703,- eur)

Realizácia – príprava od 10.11.2014 na základe požiadavky, ktorú obdržali príslušníci OS SR v priestore operácie ALTHEA – LOT Foča, 14.11.2014 koordinačná porada na MV SR, poskytnutá materiálna pomoc – oblečenie a obuv pre deti, hygienické potreby (pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, detské plienky…) zabezpečilo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, oblečenie a obuv pre dospelých zo zásob MV SR. Colné konanie 1.12.2014, transport Bratislava – Foča 1.-2.12.2014 v réžii Evanjelickej diakonie, distribúcia cieľovej skupine 3.12.2014.

 Darca materiálnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, prepravu humanitárnej pomoci uhradila Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Finančné prostriedky podprogramu 05TOB –  2700,76 materiál + 58,- colné konanie, celkom 2758,76 eur

Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT B FOCA mjr. Radko Škára, dekan – riaditeľ kancelárie Ústredie EPS por. Dávid Vargaeštok. Odovzdanie pomoci 2.12.2014 o 10,00 v priestore Červeného kríža Foča ul. Jevrejska bb za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého, zástupcov MOSR.

Spolupráca a súčinnosť – za OS SR – SLOVCON ALTHEA mjr. Radko Škára, mjr. Milan Žilinčár VePS, za MV SR oddelenie humanitárnej pomoci Ing. Zoltán Jasovský, za MZV a EZ Ing. Darina Kosegiova, za Evanjelickú diakoniu Mgr. Radoslav Gajdoš MBA.

 Cieľová skupina – Červený kríž FOČA, ČAJNICE, KALINOVIK, TRNOVO (RS), TRNOVO (BiH). Humanitárnu pomoc prevzala oficiálne p. Snežana KOVAČ – sekretary of organization. Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach, najmä v zložitom a vzdialenom teréne a na poskytnutie pomoci postihnutým povodňami v lete 2014.

http://www.ustreps.sk/slovenski-vojaci-sa-podielali-na-humanitarnej-pomoci-v-bosne/

 

2015

 UKRAJINA  – humanitárna pomoc v hodnote cca 43 350,- eur

Realizácia Poskytnutá materiálna pomoc – 600 ks lekárničiek z prostriedkov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, zakúpené pre tento účel v roku 2014 z programu 05TOB vo výške 3894,- eur. V rámci predmetnej pomoci podľa scenára EPS  poskytlo MV SR deky a prestieradlá vo výške 39456,- eur. Presun materiálnej pomoci na územie Ukrajiny a odovzdanie obdarovanému od 11. – 13.5.2015. Materiál uložený v colnom sklade Užhorod, distribúcia cieľovým marginalizovaným skupinám v oblasti Donecka a Luhanska do 31.7.2015

Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

 Výkonný prvok distribúcie – generálny duchovný plk. Marian Bodolló, Kyjevská pravoslávna cirkev

Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, zastupiteľstvo SR v Kyjeve, Kyjevská pravoslávna cirkev

Cieľová skupina – Vojnou postihnuté obyvateľstvo Ukrajiny v oblasti Donecka a Luhanska

http://www.ustreps.sk/s-prezidentom-sr-na-ukrajine-odovzdali-humanitarnu-pomoc/

 

 SRBSKO  – humanitárna pomoc v hodnote 193 816,89 Eur

 Realizácia – Poskytnutá materiálna pomoc – 2000 ks 1,5 V monočlánkov do svietidiel (vreckových bateriek) poskytnutých Správou štátnych hmotných rezerv, zakúpené pre tento účel v roku 2015 z programu 05TOB vo výške 720,- eur. Ministerstvo vnútra SR a Správa štátnych hmotných rezerv poskytlo zo svojich zásob oblečenie pre dospelých, zásobníky na vodu, poľné stoly, stoličky a ďalšie vybavenie.  V rámci bilaterálnych vzťahov a solidarity v otázke imigrantov, iniciovalo a ponúklo pomoc Srbsku a na tento účel boli využité vo forme oblečenia (dar spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.) aj zásoby vyčlenené MO SR v mesiaci jún 2015. Uvedená materiálna pomoc bola dňa 6.10.2015 odovzdaná Červenému krížu Srbskej republiky.

Darca materiálnej pomoci – MV SR, MO SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Správa štátnych hmotných rezerv

 Výkonný prvok distribúcie –Červený kríž Srbskej republiky

Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, SŠ HR SR

Cieľová skupina – Utečenci prevažne zo Sýrie a Afganistanu.

http://www.ustreps.sk/slovensko-posle-do-srbska-dalsiu-humanitarnu-pomoc/

  

SRBSKO   – humanitárna pomoc v hodnote 43 250,24 Eur

 Realizácia Poskytnutá materiálna pomoc – 1000 ks denných individuálnych hygienických balíčkov (malé mydlo 15 g, sprchovací gél tuba 35 ml, zubná kefka a pasta 50 ml, antiseptický gél 50 ml, vlhčené obrúsky 15/1, leukoplast rýchlo obväz 5/1) a 600 ks izotermických prikrývok (fólie), zakúpené pre tento účel v roku 2015 z programu 05TOB vo výške 5280,-eur. V rámci predmetnej pomoci poskytlo MV SR zo svojich zásob 1000 ks prikrývok, 2 ks EC, 36 kusov kachieľ poľných,  2000 ks jednorazových plášťov do dažďa, 200 ks karimatiek. Uvedená materiálna pomoc bola dňa 25.11.2015 presunutá zo SR na územie Srbska na náklady MV SR, určená pre cieľovú skupinu – utečenci (v rámci migračnej krízy).

 Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

Výkonný prvok distribúcie – Komisariát pre utečencov a migrantov Srbskej republiky v Belehrade

Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, zastupiteľstvo SR v Belehrade

 Cieľová skupina – Utečenci prevažne zo Sýrie a Afganistanu.

 

2016

MACEDÓNSKO   – humanitárna pomoc v hodnote 49 086,91 EUR

z toho náklady na materiálnu humanitárna pomoc z prostriedkov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v hodnote 1 587,90 EUR

Realizácia – Za účelom materiálnej humanitárnej pomoci SR pôvodne pre Grécku republiku (utečenecká kríza) číslo zápisu SKR-COKP2-2016/000365-019 bolo obstarané 300 ks denných individuálnych hygienických balíčkov (mydlo, sprchovací gél tuba 35 ml, zubná kefka a pasta 50 ml, antiseptický gél 50 ml, vlhčené obrúsky 15/1, leukoplast rýchlo obväz 5/1) z programu 05TOB v hodnote 1587,90 eur. Materiál bol odovzdaný na ďalšiu distribúciu do skladov CO MV SR v súlade so zápisom z koordinačnej porady. Na základe rozhodnutia MZVaEU bola materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Macedónsku dňa 19. augusta 2016. Materiálna pomoc SR, o ktorú Macedónsko požiadalo prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany EÚ pozostávala z cca 7 ton materiálu – 600 litrov dezinfekčných prostriedkov, 2000 ks pršiplášťov, 1000 ks uterákov, ďalej stanov, poľných lôžok, spacích vakov, diek, vodných púmp a individuálnych hygienických balíčkov.

Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

Výkonný prvok distribúcie – Riaditeľstvo pre ochranu a záchranu Macedónskej republiky Šaban Saliu

Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR – donáciu v mene SR odovzdal veľvyslanec Martin Bezák, MV SR

Cieľová skupina –  Obyvatelia záplavami postihnutých obcí na severnej periférii Skopje

 

 BOSNA A HERCEGOVINA – humanitárna pomoc SR v hodnote 22 674,20 eur a finančný dar 5000,- eur,  celkom 27 674,20 eur.

z toho náklady na  materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v hodnote 8 407,90 EUR

 Realizácia – Na základe žiadosti Červeného kríža z mesta Foča adresovanej veliteľovi EUFOR LOT – Foča z 28. novembra 2016 a súhlasného stanoviska Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zvolalo Ministerstvo vnútra SR na deň 1.12.2016 koordinačnú poradu k možnému poskytnutiu kombinovanej humanitárnej pomoci SR pre Červený kríž z mesta Foča. Koordinačná porada bola zvolaná v súlade s uznesením vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006.

Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – 2 palety oblečenia a hračky pre deti, oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v AOS Liptovský Mikuláš a shdo Michalovce,  700 ks (2 palety) hygienických balíčkov (pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, dezinfekčné gély, obrúsky) a paleta (210 ks) detských plienok

Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR– prikrývky vlnené 420 ks a 200 ks spacích vakov, zároveň zabezpečuje prepravu materiálu vozidlom do 5,5 t.

Poskytnutá finančná pomoc z MZV a EZ vo výške 5000,- eur. Nakládka humanitárnej pomoci (HA)  v Logistickej základni pre krízové situácie Vajnory Bratislava 16.12.2016 o 07,00 hod, presun HA 17.12.2016 na trase Bratislava, Gyor, Budapešť, Paks, hraničný prechod Udvar/Duboševica, Osijek, Dakovo, hraničný prechod Slavonski Brob/Bosanský Brob, Derventa, Doboj, Zenica, Sarajevo, Foča.

Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Foča, 20.12.2016 oficiálna adresa prijímateľa je Crveni Krst Republike Srpske- Opstinska organizacija Crvenog Krsta Foca na ul. Jevrejska bb, 73 300 Foca (UTM: 34T CP 2018 1926   alebo v stupňoch  N 43 30.286   E 18 46.540)

Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, MZV a EZ

Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT B FOCA mjr. Ing. Branislav KRAJČÍK, príslušníci OS SR LOT Foča, generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló. Za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého.

Spolupráca a súčinnosť – Ing. Milan Gajdoš, za OS SR – SLOVCON ALTHEA mjr. Ing. Branislav KRAJČÍK, za MV SR oddelenie humanitárnej pomoci Ing. Zoltán Jasovský, za MZV a EZ Ing. Darina Kosegiova,

Cieľová skupina – Červený kríž FOČA. Humanitárnu a finančnú pomoc prevezme oficiálne p. Snežana KOVAČ – sekretary of organization. Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach.

http://www.ustreps.sk/navsteva-bosny-a-hercegoviny-mala-vianocny-charakter/

+ Participácia na sprostredkovaní partnera v Ukrajine

https://www.mzv.sk/web/kyjev/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/-sr-ukrajina-politicke-rokovania-i-humanitarna-pomoc/10182?p_p_auth=acrCZvOG&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fkyjev%2Fspravy%3Fstrana%3D2

 

2017

BOSNA A HERCEGOVINA – humanitárna pomoc SR v hodnote 19 185,16 eur a finančný dar 5000,- eur,  celkom 24 185,16 eur.

z toho náklady na  materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov 05T0B  v hodnote 5 915,00 EUR (z toho z rozpočtu 2017 – 3725,50) 

 Realizácia – S ohľadom na aktuálnu situáciu, informácie od veliteľa EUFOR LOT Višegrad a  požiadavky  Červeného kríža Republiky Srbskej – miestna organizácia Han Pijesak z 25.1. 2017  a Višegrad z 23.2.2017 zvolalo na základe iniciatívy Ústredia EPS – Ministerstvo vnútra SR na deň 3.2.2017 koordinačnú poradu k možnému poskytnutiu kombinovanej humanitárnej pomoci SR. Koordinačná porada bola zvolaná v súlade s uznesením vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006

Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – 4 palety oblečenia pre deti, oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v OS a OZ SR,  700 ks (2 palety) hygienických balíčkov (pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, dezinfekčné gély, obrúsky) a paleta (210 ks) detských plienok

Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR– prikrývky vlnené 160 ks a 346 ks spacích vakov, zároveň zabezpečili prepravu materiálu vozidlom do 5,5 t.

Poskytnutá finančná pomoc z MZV a EZ vo výške 5000,- eur.

Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Han Pijesek, 11.05.2017 a  Červený kríž  Višegrad 12.05.2017.

Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, MZV a EZ.

Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT Višegrad mjr. Milan KUZMIAK,  mjr. Ing. Rudolf ĎURNÍK, príslušníci OS SR LOT Foča, generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló, riaditeľ úradu EPS MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula. Za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého.

Spolupráca a súčinnosť – Ing. Milan Gajdoš, za MV SR oddelenie humanitárnej pomoci Ing. Zoltán Jasovský, za MZV a EZ Ing. Darina Kosegiova,

Cieľová skupina – Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach.

http://www.mil.sk/69643/?pg=1

 

UKRAJINA  – humanitárna pomoc SR v objeme 10,5 tony materiálu v hodnote 56 959,20 eur z toho náklady na  materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov 05T0B  z rozpočtu 2017 – 3093,47 eur

Realizácia – S ohľadom na aktuálnu situáciu vo východnej časti Ukrajiny (eskalácia napätia v oblasti Avdejevka, Doneck, Luhansk a okolie a jeho dôsledky v podobe viac ako 1,1 milióna vnútorne presídlených osôb, vrátane 160 tis. detí) a na základe iniciatívy MZVa EZ, v závislosti na reálnych možnostiach čiastočne reflektovať na požiadavky charitatívnej organizácie Ukrajina – Slovensko SOS/SME SPOLU,  Ústredie EPS v OS SR a OZ SR  podporilo poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci pre detskú nemocnicu mesta Lipsičansk. Predmetná pomoc bola podporená aj z dôvodu toho, že v prípade nenavŕšenia materiálnej pomoci ktorú malo možnosť vyčleniť MV SR, by bola predmetná pomoc vzhľadom k nákladom na dopravu neefektívna. Ministerstvo vnútra SR zvolalo na deň 3.2.2017 koordinačnú poradu k možnému poskytnutiu humanitárnej pomoci SR. Zápis z koordinačnej porady uložený v dokumentácii MV SR, odbor krízového riadenia pod č.p.: SKR-COKP2-2017/000018-003.

Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – 6 paliet dezinfekčných a hygienických pomôcok pre nemocničné účely

Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR – skladacie postele, karimatky, prikrývky, spacie vaky, zároveň zabezpečili prepravu materiálu.

Poskytnutá materiálna  pomoc zo SŠHR SR – zdravotnícky materiál, potreby a pomôcky, textilné komodity, odev, zásobníky na vodu a ostatný akceptovaný materiál pre potreby nemocnice.

Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Kyjev 16.10.2017

Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, SŠHR SR.

Výkonný prvok distribúcie – Ing. Zoltán Jasovský  MV SR,  veľvyslanectvo SR v Kyjeve, zástupkyňa charitatívnej organizácie Ukrajina – Slovensko SOS/SME

Spolupráca a súčinnosť – Ing. Zoltán Jasovský  MV SR, Ing. Milan Gajdoš, Ing. Darina Kosegiova MZVaEZ, charitatívna organizácia Ukrajina – Slovensko SOS/SME SPOLU

Cieľová skupina –. Detská nemocnica mesta Lipsičansk

https://www.mzv.sk/web/kyjev/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/humanitarna-pomoc-pre-ukrajinu/10182?p_p_auth=tHDH4ZkU&_101_INSTANCE_qUcjGk6Falrh_redirect=%2Fweb%2Fkyjev

 

BOSNA A HERCEGOVINA III/2017 – humanitárna pomoc SR v hodnote 13 100,65 eur, z toho náklady na  materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov 05T0B  z rozpočtu 2017 – 2 076,00 eur 

Realizácia – S ohľadom na aktuálnu situáciu, informácie od veliteľa EUFOR LOT Novo Sarajevo a  požiadavky  Kantonu Sarajevo zvolalo na základe iniciatívy Ústredia EPS – Ministerstvo vnútra SR na deň 1.12.2017 koordinačnú poradu k možnému poskytnutiu humanitárnej pomoci SR. Zápis z koordinačnej porady uložený v dokumentácii MV SR, odbor krízového riadenia pod č.p.: SKR-COKP2-2017/000061-007

Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – zbierka šatstva (cca 6 m3, 300 ks hygienických balíčkov (prací prášok 300 g, zubná kefka, zubná pasta 100 ml, sprchový gél 500 ml, mydlo 100 g, dezinfekčné obrúsky, dezinfekčný gél na ruky)

Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR– spacie vaky, rozkladacie postele (poľné), matrace, prikrývky vlnené, zároveň zabezpečili prepravu materiálu vozidlom do 5,5 t.

Poskytnutá materiálna pomoc z Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku – zdravotnícke pomôcky (14 ks štvorkolka, 3 ks pevná skladacia chodúľka, 4 ks mechanické invalidné vozíky,  2 ks stolička toaletná, 16 ks barla predlakťová, 4 ks 1 palicové barly, plienky 2 krabice

Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Kantona Sarajevo 14.12.2017.

Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT Novo Sarajevo kpt. Ing. Martin Jankov, príslušníci OS SR LOT Novo Sarajevo, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, Ing. Zoltán Jasovský  MV SR. Za účasti veľvyslanca SR v Sarajeve p.Martin Kačo.

Spolupráca a súčinnosť – Ing. Milan Gajdoš, Ing. Zoltán Jasovský – MV SR, Ing. Darina Kosegiova – MZVaEZ

Cieľová skupina – Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach.

 https://www.mzv.sk/web/sarajevo/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/zasielka-slovenskej-materialnej-humanitarnej-pomoci-pre-bosnu-a-hercegoviny/10182?p_p_auth=M0Xo349u&_101_INSTANCE_qUcjGk6Falrh_redirect=%2Fweb%2Fsarajevo

http://www.ustreps.sk/humanitarna-pomoc-pre-lud-bosny-a-hercegoviny/