Správna rada nadácie

Predseda správnej rady:

Ing. Ludvik BARANČÍK
Bardejov

 

Členovia správnej rady:

Ing. Róbert ŠEREŠ
Košice

Ing. Štefan FARSKÝ
Martin

Mgr. Ján ONDREJČIN
Šaľa -Veča

PhDr. Pavol VITKO
Bratislava

 

Čestný predseda správnej rady:

plk. Ing. Ivan BELLA 
Bratislava

 

Správca nadácie:

Ing. Milan GAJDOŠ
Veľký BielRevízor:
Mgr. Mária BARANTALOVÁ

Veľké Zálužie