Obnova pamätníka padlých hrdinov

V objekte krškanských kasární, v mieste stálej dislokácie 12. mechanizovaného práporu sa nachádza niekoľko historických pamiatok, ktoré má útvar zapožičané od Vojenského historického múzea a Nitrianskej galérie. Popri plnení služobných povinností a výcvikových aktivitách sa príslušníci útvaru rozhodli dať pamätníku padlých hrdinov nový šat. Svojpomocne aj počas osobného voľna zrekonštruovali podstavec bronzovej sochy, zrevitalizovali okolie pamätníka a osadili pamätnú tabuľu, ktorá bude navždy pripomínať obete, ktoré padli počas 2. Svetovej vojny. Na obnovu pietneho miesta sa použili prostriedky  Vojenskej podpornej nadácie.