Ocenenie umelca protifašistického odboja

Vojenská podporná nadácia ocenila 15. februára svojim Čestným uznaním akademického maliara Štefana Pelikána pri príležitosti jeho 85 narodenín „za celoživotný umelecký prínos k podpore historického povedomia o protifašistickom odboji z obdobie druhej svetovej vojny“. Súčasťou slávnosti v Lietavskej Lúčke bola aj vernisáž majstrovej autorskej výstavy Tvary a farby života.

Akademický sochár Štefan Pelikán sa narodil 16. februára 1935 v Lietavskej Lúčke. Už v horárni svojho deda mal možnosť stretávať sa s partizánmi, ktorých neskôr stvárňoval prostredníctvom svojich sôch, plastík či malieb. Veľkú časť tvorby venoval francúzskym partizánom bojujúcim cez SNP na Slovensku.  Dve desiatky ich portrétov sú publikované aj v knihe Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ktorú Vojenská podporná nadácia vydala v roku 2019.

V roku 1951 – bol ako mimoriadny talent prijatý na prestížnu Akadémiu výtvarných umení v Prahe, ktorú však takmer nedoštudoval. Keď v rámci školskej práce stvárnil hrdinu protifašistického odboja Jozefa Gabčíka, v období vykonštruovaných  procesov s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov na Slovensku  a popierania zásluh hrdinov západného odboja to bolo vnímané ako politická provokácia. Aj keď sa mu napokon doštudovať podarilo, bol vtedajším režimom vnímaný ako nedôveryhodný a ostrakizovaný. Mimoriadne nadaný žiak výborných výtvarníkov akými boli Jan Lauda, Max Švabinský či Otakar Španiel sa musel stiahnuť späť do rodiska a istý čas sa živil napríklad aranžovaním výkladov. Dnes Pelikánov pomník a busta Jozefa Gabčíka stoja od roku 2002 pred 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline.  Výstava jeho obrazov Na večnú slávu synov Francúzska o francúzskych partizánoch na Slovensku, ktorá sa konala na radnici francúzskeho mesta Roscoff (1992), v Múzeu bretónskeho odboja v meste Saint Marcel (1998), v bretónskom meste Malestroit (2006), na zámku v Ostrave – Porube (2005), ako aj v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1981 a 1991), v Turčianskych Tepliciach (1991), v Bytči (1994), v Rajeckých Tepliciach (1994), v Lietavskej Lúčke (2002), v Turčianskych Tepliciach (2002), na Strečnianskom hrade (2004), v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR v Trenčíne (2005), vo Vrútkach (2005) a v ďalších mestách.  Štefan Pelikán je aj autor Pamätníka SNP v Lietavskej Lúčke, Pamätníka oslobodenia v Zliechove či pamätníka plukovníka Georgesa Barazera de Lannuriena vo francúzskom Meudone pri Paríži. Jeho reliéf z tepanej medi stvárňujúci maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského, veliteľa 2. ukrajinského frontu, je inštalovaný na budove, kde sídlil jeho štáb v Tornali. V obci Malá Čierna pri Rajci je osadená Pelikánom vytvorená pamätná tabuľa na počesť francúzskeho partizána Louisa Crosa, na železničnej stanici v Galante je umiestnená bronzová busta francúzskeho plukovníka Michela Bourel De La Ronciere, organizátora ilegálnych prechodov a protifašistického bojovníka, ktorý bol 4. septembra 1944 v Galante ťažko zranený a väznený. A diel s protifašistickým nábojom vytvoril ešte oveľa viac.

Jeho ostatné dielo s touto tématikou, medený reliéf a pamätnú tabuľu s pamätníkom na počesť povstaleckého vojaka Jána Hrušku a partizánky Paraskovje Šovčokovovej, ktorí boli umučení gestapom 12. 12. 1944 v Kremnici, odhalili v Turčianskych Tepliciach 25. novembra 2019.

Akademického maliara Štefana Pelikána ocenila Vojenská podporná nadácia v súlade so svojim  štatútom, v rámci ktorého je jej poslaním aj podpora vojenských tradícií a pamiatky protifašistického odboja.

 
Foto: Milan Kosec a Juraj Dúbravka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA