PREDSTAVENIE NAŠEJ KNIHY – PRINC A KRÁSA ZEME

Kniha Princ a krása prináša rozprávky z vyše tridsiatky krajín, v ktorých pôsobili slovenskí vojaci od roku 1993 v misiách a operáciách na podporu mieru, pričom rozprávky sú publikované v slovenčine aj v angličtine a ilustroval ich renomovaný výtvarník Martin Kellenberger. Knihu vydala Vojenská podporná nadácia …

Pomôžme dcére zosnulého vojenského policajta Mareka Adamčiaka

AKTUÁLNY STAV ÚČTU K 16.12.2020 JE 1.543,50 EUR. ĎAKUJEME VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM. Nadrotmajster Bc. Marek Adamčiak, príslušník Vojenskej polície, nečakane zomrel dňa 18. novembra 2020 vo veku 43 rokov. Marek po sebe zanechal milovanú dcéru, študentku Adelu, ktorá v otcovi stratila blízkeho …

Opravárenský prápor si pripomenul 70. výročie svojho vzniku

15. november je natrvalo zapísaný, ako výnimočný deň pre Opravárenský prápor a všetkých jeho príslušníkov. Pred 70. rokmi vznikli v posádke Mladá (ČR) „divízne pojazdné tankové opravovne“ ako súčasť tankovej divízie. V roku 1968 boli už ako „1. prápor opráv …

V mene rodiny zosnulého des. Miloša Rízeka ĎAKUJEME všetkým za pomoc, ktorú ste im prejavili aj finančnou podporou. Vďaka vám, sme im na základe darovacej zmluvy dňa 27.11.2020 poukázali sumu 10.000,- eur

Dňa 6.septembra 2020 nás nečakane opustil náš kolega desiatnik Miloš Rízek (40), príslušník 12.mechanizovaného práporu Nitra. Miloš po sebe zanechal milujúcu manželku a dcérku Alexandru, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v zložitej životnej situácii. Kým sa len ťažko vyrovnávajú s bolesťou a …

V mene rodiny zosnulého nrtm. Dušana Fatrsíka ĎAKUJEME všetkým za pomoc, ktorú ste im prejavili aj finančnou podporou. Vďaka vám, sme im na základe darovacej zmluvy dňa 15.12.2020 poukázali sumu 8.200,- eur

V pondelok 5. októbra 2020 nás po ťažkej chorobe opustil náš skvelý kolega, manžel, otec, priateľ –  nadrotmajster Dušan Fatrsík (46), jeden z prvých príslušníkov žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Dušan bol vojak telom aj dušou, zasvätil armáde a ozbrojeným silám celý svoj život, …

V mene rodiny zosnulého čat. Ivana Petreka ĎAKUJEME všetkým za pomoc, ktorú ste im prejavili aj finančnou podporou. Vďaka vám, sme im na základe darovacej zmluvy dňa 22.12.2020 poukázali sumu 10.500,- eur

S pocitom hlbokého smútku a úprimného súcitu vzdávame poslednú úctu a vďaku nášmu kolegovi a priateľovi čatárovi Ivanovi Petrekovi (51r.) z Opravárenského práporu Martin, ktorý nás dňa 25. septembra 2020 navždy opustil. Ivan po sebe zanechal milujúcu manželku a syna Adamka (12r.), ktorí sa zo dňa …

Denný detský tábor 2020

Po veľmi úspešnom minuloročnom dennom detskom tábore sa uskutočnil druhý ročník Denného detského tábora 2020 v prápore CSS Prešov v dvoch turnusoch, a to od 27. – 31. júla 2020 a 17. – 21. augusta 2020. Deti mali možnosť zoznámiť …

Fyzičkou proti stresu

Fyzická kondícia je pre vojaka alfou i omegou počas celej služby v OS SR. Nie je tomu inakšie ani na našom stredisku CIMIC a PSYOPS v Martine. Udržať si fyzickú pripravenosť na tej najvyššej úrovni býva však ťažká cesta plná odriekania. Jedným z faktorov, …

,,Vojenský“ deň s deťmi

V rámci projektu „Nájdi si svoj domov“ zorganizoval Prápor logistiky Hlohovec pre Centrum detí a rodiny v Dunajskej Strede tematický vojenský deň. Profesionálni vojaci z Hlohovca si pre deti z centra pripravili celodenný program, v ktorom im priblížili zaujímavosti zo …