POĎAKOVANIE

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia aj priaznivci,

v čarovnej atmosfére Vianoc, kedy sa nespočetné množstvo nielen detí teší na Ježiška, keď máme k sebe o čosi bližšie a vieme viac rozlišovať čo je správne a čo nie, v tomto Božom čase, chceme  vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým prispievateľom a darcom, ktorí sa zapojili do charitatívnych projektov Vojenskej podpornej nadácie v roku 2021.

Na nezištných podporovateľoch stojí každé charitatívne a humánne dielo. Vďaka Vám mohla naša nadácia vo svojej krátkej existencii vykonať kus dobrej práce v prospech vojakov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov rezortu obrany ale aj širokej verejnosti.

Podpora našich aktivít sa s pomocou ochotných ľudí a darcov  rozvinula už vo väčšine vojenských útvarov OS SR.  Z množstva podporených podujatí či osôb, chceme vyzdvihnúť ľudskú spolupatričnosť pri akumulovaní finančných prostriedkov v rámci programu S.O.S, individuálnej pomoci v prospech vojakov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Oni a aj ich blízky ktorí sa tešili zo života a svojich rodín, boli doslova z večera na ráno odkázaní na pomoc druhých. Ich osudy, ako aj naša spoločná pomoc, sú zaznamenané na našej stránke www.vojenskanadacia.sk

Vážení priatelia,

aj vďaka Vám vonia táto predvianočná atmosféra spolupatričnosťou, kamarátstvom a človečinou.

Úprimne Vám za všetko a za všetkých ďakujem.

Milan Gajdoš, zakladateľ a správca VPN