Podporili sme- Slovenskí a českí vojaci rozdávali v martinských Bambuskách humanitnú pomoc

V posádke Martin sa uskutočnilo 29. mája až 2. júna medzinárodné cvičenie CIMIC/PSYOPS Cooperation IV. Podľa jeho riadiaceho, ktorým je veliteľ strediska CIMIC a PSYOPS v Martine major Branislav Krajčík na cvičení sa zúčastňujú špecialisti v danej oblasti zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. „Cvičenie prebieha formou odborno-taktického cvičenia, na základe dohody medzi OS SR a Armádou ČR. Som rád, že v tomto roku sa ho zúčastňujú aj maďarskí kolegovia a navštívili ho aj zástupcovia americkej armády a NATO Force Integration Unit – Slovakia. Do cvičenia sa nám podarilo zakomponovať vďaka spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) aj odovzdanie humanitnej pomoci v rómskej časti mesta Martin Bambusky,“ konštatuje major Krajčík. Generálny duchovný OS a OZ SR plukovník Marián Bodolló, ktorý v spolupráci s vojenským dekanom veliteľstva pozemných síl nadporučíkom Ondrejom Rišiaňom spoločne s cvičiacimi slovenskými a českými vojakmi ( z Centra CIMIC – PSYOPS AČR v Olomouci) odovzdávali v komunitnom centre Bambusky rómskym rodinám pomoc poznamenal, že sa vyzbierala vďaka iniciatíve duchovných EPS AOS Liptovský Mikuláš a samohybného delostreleckého oddielu Michalovce. „Zozbierali medzi profesionálnymi vojakmi oblečenie, hračky, deky i obuv. Obdobnú zbierku uskutočnili aj koncom uplynulého roka. Vtedy pomoc smerovala do Bosny a Hercegoviny, kde v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA pôsobia aj slovenskí vojaci. Pomoc sme odovzdali prostredníctvom styčného a pozorovacieho tímu (LOT) v meste Foča, ktorý vtedy viedol práve major Krajčík,“ objasňuje plukovník Bodolló. Témou medzinárodného cvičenia CIMIC/PSYOPS Cooperation IV. bolo uskutočňovanie aktivít civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií v prospech nadriadeného počas plnenia asistenčných úloh. Na cvičení nechýbala ani starostka obce Žabokreky Zuzana Valocká, ktorá takúto iniciatívu zo strany ozbrojených síl privítala, ďalší zástupcovia štátnej správy a samosprávy i Červeného kríža. Cvičenie podľa slov jeho riadiaceho majora Krajčíka, ako aj náčelníka Oddelenia CIMIC a PSYOPS trenčianskeho veliteľstva pozemných síl podplukovníka Milana Žilinčára pomohlo jeho účastníkom prehĺbiť odborné vedomostí a zručností, ale aj skúsenosti z pôsobenia v medzinárodných tímoch. Spoločne v nich plnili úlohy slovenskí, českí i maďarskí špecialisti z oblasti CIMIC – PSYOPS.

http://www.mil.sk/70160/?pg=1