Podporili sme

SPOLUPRÁCA S VOJENSKOU PODPORNOU NADÁCIOU
Výcvikový rok 2013 sa pre príslušníkov Základne mobilných KIS v Ružomberku sa niesol aj v začatí spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou (VPN). Veliaci poddôstojník Základne MOKIS štábny nadrotmajster Ján Renner oboznámil profesionálnych vojakov a zamestnancov s činnosťou VPN a s jej cieľom pomáhať pri starostlivosti postarať sa o vlastných ľudí. Výsledkom bola aj skutočnosť, že časť profesionálnych vojakov a zamestnancov venovala 2% z daní v prospech nadácie. Z poskytnutých financií sa 90% v zmysle zriaďovacej listiny nadácie vrátilo na vytvorený bankový účet pre príslušníkov Základne MOKIS. Stanovená komisia útvaru prerozdelila tieto financie na účely, ktoré prispejú k skvalitneniu života a pracovného prostredia príslušníkov základne. Prvá investícia v sume 500 € bola využitá na obstaranie športového materiálu, ktorý napomôže k zvýšenej telesnej zdatnosti a k posilneniu zdravia vojakov aj zamestnancov. Ďalšie financie chcú využiť v rámci skvalitnenia priestorov útvaru a na športové a kultúrne akcie pre príslušníkov Základne mobilných KIS.
Celý článok nájdete na
http://zamkis.mil.sk/39774/?pg=1
http://www.vsvap.mil.sk/39817/?pg=1

39774_obr 39775_obr1 39775_obr2