Pomoc pre afganských školákov

Celkovú pomoc vo výške takmer 44-tisíc eur odovzdali dnes na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika predstavitelia rezortov obrany, zahraničných vecí a európskych záležitostí, vnútra, ako aj správy štátnych hmotných rezerv pre základnú školu v afganskom meste Mazar-e Sharif. „Je treba povedať, že ozbrojené sily a súčasti ministerstva obrany vo všeobecnosti síce nie sú štandardnými poskytovateľmi humanitárnej pomoci, ale ak nám to umožňuje legislatíva a podmienky, vieme, že v niektorých krajinách, kde naši vojaci pôsobia v operáciách krízového manažmentu, sa práve poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci nezaobíde bez asistencie ozbrojených síl,“ konštatoval brigádny generál Slavomír Staviarský, generálny riaditeľ sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany SR. Konštatoval, že takýto typ vojensko-civilnej spolupráce ja nápomocný pri vytváraní vzťahov s domácimi obyvateľmi. Zároveň ocenil spoluprácu s ostatnými rezortmi, ako aj s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR, ktoré sa dlhodobo podieľa na zabezpečovaní takéhoto typu pomoci.

„Vzdelávať je dôležité, lebo viac vzdelania je nádejou na väčšiu bezpečnosť,“ konštatoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek a tiež sa poďakoval za súčinnosť ministerstvu obrany a ostatným partnerom. Pomoc je určená základnej škole, ktorá bola za výraznej pomoci Slovenska postavená pred dvoma rokmi a v súčasnosti do nej v šestnástich triedach chodí približne sedem stoviek žiakov. Iniciátorom pomoci bol docent Nasir Jalili, pôvodne Afganec, ktorý už desaťročia žije na Slovensku. Školákom tentoraz dodajú napríklad 700 školských rovnošiat, rovnaký počet tenisiek a 224 párov zimnej obuvi. Prispela aj Vojenská podporná nadácia, ktorá z výťažku dvoch charitatívnych koncertov zaslala pre školu 1000 eur na vybudovanie nádrže s úžitkovou vodou.

Autor: Pavol Vitko