POMOC “V PRAVÝ ČAS”

Týmto projektom pomáhame vojakom a zamestnancom rezortu obrany, prípadne tým, ktorí pre armádu pracovali v minulosti.

Na zmiernenie dôsledkov ochorenia a uľahčenie starostlivosti o svojho chorého prípadne už starého príbuzného v domácom prostredí, Vám Vojenská podporná nadácia ako “pomoc v pravý čas” ponúka výpožičku elektromotorickej polohovateľnej postele – bezodplatne, do vyčerpania zásob (aktuálny stav ešte 9 polohovateľných postelí).

Sú v zánovnom stave, v užívaní boli cca 4 roky, foto nižšie. K dispozícii aj použiteľný matrac, ktorý však z hygienických dôvodov odporúčame zakúpiť nový.

Doba výpožičky – na nevyhnutne nutný čas, do doby poskytnutia polohovateľnej postele prostredníctvom zdravotnej poisťovne, príp. na iný čas, aj dlhodobo. Našou podmienkou je zabezpečenie dopravného prostriedku pre odvoz postele a dovoz pri jej vrátení.

Postele sú uskladnené na adrese Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava. V prípade záujmu a pre bližšie informácie nás kontaktuje na telefónne číslo 0903824593 prípadne e-mailom uvedeným v kontaktných údajoch.

AK MÁTE ZÁUJEM PRISPIEŤ NA TENTO PROJEKT BUDEME VÁM POVĎAČNÍ

č. účtu 4015240056/7500, konštantný symbol 0003.

Finančné prostriedky použijeme na nákup antidekubitných matracov s kompresorom, každého kto prispeje budeme informovať o využití prostriedkov, Ďakujeme.

index