Pomôžme dcére zosnulého vojenského policajta Mareka Adamčiaka

AKTUÁLNY STAV ÚČTU K 16.12.2020 JE 1.543,50 EUR.

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM.

Nadrotmajster Bc. Marek Adamčiak, príslušník Vojenskej polície, nečakane zomrel dňa 18. novembra 2020 vo veku 43 rokov. Marek po sebe zanechal milovanú dcéru, študentku Adelu, ktorá v otcovi stratila blízkeho človeka, ktorý jej bol oporou a podporoval ju.  

Nadrotmajster Marek Adamčiak pochádzal z Ružomberka a po absolvovaní základnej vojenskej služby slúžil vyše šesť rokov v Policajnom zbore SR. Dňom 1.4.2005 sa začala jeho kariéra profesionálneho vojaka, ktorá bola celý čas spojená s pôsobením vo Vojenskej polícii. V jej radoch prešiel viacerými funkciami, medzi ktorými boli starší technik-špecialista, vedúci starší inšpektor či vedúci starší inšpektor-špecialista. Miestom jeho výkonu štátnej služby bol Martin, Liptovský Mikuláš a opäť Martin. V rokoch 2008-2009 bol vyslaný na plnenie úloh v operácii ISAF v Afganistane.

Marek, nositeľ viacerých vyznamenaní, bol priateľskej nekonfliktnej povahy, mal pozitívny prístupom k životu a bol vždy ochotný pomôcť. Bude nám chýbať a ostane nám navždy v pamäti. No najviac chýba svojej dcére.

Vážení kolegovia, vojaci ozbrojených síl, či zamestnanci rezortu obrany,

pomôžme spoločne každý svojou troškou v tejto ťažkej životnej situácii  a vyjadrime tak spolupatričnosť venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK77 7500 0000 0040 2004 3380

           V mene dcéry Adeli Vám ďakujeme. 

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z                                  plk. Ing. Valentín Cebo
správca Vojenskej podpornej nadácie                  Riaditeľ Vojenskej polície