ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI DESIATNIKOVI JOZEFOVI GÁLISOVI. Dňa 21.12.2021 sme mu vďaka vašej štedrosti poukázali 3600,- eur ako prejav spolupatričnosti na zmiernenie následkov zničeného rodinného domu.

ZVLÁŠT SA CHCEME POĎAKOVAŤ PRÍSLUŠNÍKOM 12. mpr Nitra. Ďakujeme

Krutý a nemilosrdný požiar v priebehu  pár minút zničil veľkú časť snov a tvrdo poznamenal život rodiny desiatnika Jozefa Gálisa. Dlhoročná snaha niečo vybudovať, mať strechu nad hlavou a spolu s rodinou si v už takmer hotovom dome vybudovať domov sa rozplynula doslova ako dym. Pritom všetko už vyzeralo tak nádejne. No dňa 20.7.2021 sa z doposiaľ nezistených príčin na povale ich novostavby rozhorel oheň. Mladá rodina prišla nielen o svoj vysnívaný dom, ale aj o jeho vybavenie a osobné veci. Popolom ľahla tiež už komplet zariadená detská izba.

Desiatnik Jozef Gális slúži v 12.mechanizovanom prápore v Nitre, v ozbrojených silách je od roku 2010. Pôsobí vo funkcii vodič špeciálneho vozidla v rote bojovej podpory. Ochotne a zodpovedne plní úlohy, ktoré sú pred neho postavené, a to často aj na úkor svojho voľného času. Pravdaže, aj on bol nasadený v operácii Spoločná zodpovednosť a tiež bol pravidelne nasadzovaný vo Fakultnej nemocnici Nitra do prvej línie v boji s pandémiou koronavírusu. S manželkou Máriou majú ani nie dvojročného syna Maximka.

Vážení kolegovia, vojaci, zamestnanci, spoluúčasť v ťažkých chvíľach a podporu rodine desiatnika Jozefa Gálisa môžeme vyjadriť prostredníctvom finančnej zbierky. O jej výsledku vás budeme informovať.

Číslo účtu SK44 7500 0000 0040 1864 9017

ĎAKUJEME

pplk. Ing. Gabriel Janovics                                   Ing. Milan Gajdoš, pplk. v.z.

 veliteľ                                                                                       správca

12.mechanizovaného práporu v Nitre                      Vojenskej podpornej nadácie