Pomôžme desiatnikovi Michalovi Sušienkovi

Podporiť zbierkuPridať odkaz pre príjemcu


Údaje držiteľa karty
Trvalý pobyt držiteľa karty (Prečo potrebujeme tieto údaje?)
Silné overenie klienta/Strong Customer Authentication (SCA), ako súčasť smernice o platobných službách (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore, vyžaduje pri online platbách posielať tieto údaje platobnej bráne na účely overenia zákazníka.
Súhlasy

V rodine des. Michala SUŠIENKU slúžiaceho v 405. Opravárenskom prápore v Martine nastala 16.6.2021 ťažká životná situácia, nakoľko jeho manželka Michaela utrpela infarkt s následným opuchom mozgu a ostala v bdelej kóme. Od tejto chvíle potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, čo poznamenalo celú rodinu. Po úraze sa stal Michal opatrovníkom nielen svojich dvoch maloletých detí ale aj svojej manželky, s ktorou si pred bohom sľúbili vernosť v dobrom aj zlom. Michal sa o svoju manželku stará najlepšie ako vie doma a sprevádza ju aj na vyšetrenia a rehabilitácie v nemocnici. Celkový príjem v domácnosti Sušienkovcov sa po úraze znížil o príjem manželky  a liečba Mišky si vyžaduje vynaloženie nemalých finančných prostriedkov. Michal už prekonal množstvo prekážok po úraze Mišky, ktoré ho nezlomili a naďalej robí všetko pre záchranu svojej milovanej manželky. Intenzívna 24 hodinová starostlivosť môže výrazne zlepšiť jej zdravotný stav, čo si Michal plne uvedomuje a robí všetko preto, aby to tak dopadlo.  

Vážení kolegovia, vojaci, zamestnanci, spoluúčasť v ťažkých chvíľach a podporu rodine desiatnika Michala Sušienku môžeme vyjadriť prostredníctvom finančnej zbierky. O jej výsledku vás budeme informovať.

Číslo účtu: SK96 7500 0000 0040 2208 3239

VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z,                                 pplk. Ing. Rastislav Bodik
správca Vojenskej podpornej nadácie                 veliteľ 405. Opravárenský prápor Martin     

Aktuálny stav zbierky 2222.00 EUR

2022-05-10 10:19:37 1500.00 EUR Vojenská podporná Nadácia Príspevok z programu S.O.S
2022-04-25 16:01:37 100.00 EUR M****** G****** xyz 🙂