Pomôžme desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi + AKTUÁLNE INFORMÁCIE

                                                            

Vďaka Vašej štedrosti sa k 23.03.2021 podarilo pre pomoc Ondrejovi vyzbierať 22.670,- eur, za čo Vám srdečne ďakujeme… 

AKTUÁLNY  STAV ÚČTU K 23.3.2021 JE 581,- EUR.

STAV  ČERPANIA PROSTRIEDKOV:      

POČIATOČNÁ NEUROREHABILITAČNÁ LIEČBA V ADELI Medical Center VO VÝŠKE 6.429,- EUR BOLA UHRADENÁ, Ondrej Kováč ju už absolvoval  v termíne 4.11. – 24.11.2018 …

Z NÁVŠTEVY KOLEGOV SI PREČÍTAJTE INFO TU 

Ondrejovi sme vďaka Vašej pomoci mohli pre zlepšenie komunikácie s jeho najbližšími obstarať komunikačnú pomôcku pre náhradnú komunikáciu v sume 4.494,- eur  (prenosný osobný počítač, Tobii PCEye očnú navigáciu-prístroj na bezdotykové ovládanie PC a špeciálny program na hlasový výstup). 

Po dohode s rodinou Kováčovou posielame link so zverejneným videom. Veríme, že poteší všetkých, ktorí prispeli na komunikačnú pomôcku:
https://www.facebook.com/specialnepomocky/
https://www.youtube.com/watch?v=g-C8wxhDmBY&t=33s

V termíne 25.02. – 09.03.2019 absolvoval Ondrej vďaka Vašej štedrosti v poradí druhú neurorehabilitačnú liečbu v  ADELI Medical Center v Piešťanoch v sume 4.206,- eur

V termíne 09.09. – 21.09.2019 absolvoval Ondrej vďaka Vašej štedrosti v poradí tretiu neurehabilitačnú liečbu v  ADELI Medical Center v Piešťanoch v sume 3.480,- eur + náklady spojené s ubytovaním a stravovaním doprovodu des. Kováča v zariadení v sume 780,- eur.

Dňa 15.07.2020 sme des. Kováčovi uhradili dodanie bioaktívnych peptidových ultrafiltrátov pre zlepšenie jeho zdravotného stavu v sume 2700,- eur.

Desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi (36) v apríli 2018 diagnostikovali akútny mozgový infarkt a poruchu vedomia. Po liečení vo Fakultnej nemocnici Trnava a na Neurologickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra bol 18. júna 2018 prepustený do domáceho liečenia. Dýcha sám a potravu, popri jej zavádzaní do žalúdka pomocou striekačky, začína prijímať aj po lyžičkách. Komunikuje očami, no zatiaľ nerozpráva. Je ležiaci pacient a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.
Desiatnik Ondrej Kováč je príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 2002. Postupne slúžil v zabezpečovacom prápore Správy zabezpečenia MO SR, zabezpečovacom prápore hospodárskej správy organizačného odboru MO SR, Hospodárskej správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky Organizačného odboru Ministerstva obrany SR, Úrade logistiky a služieb Ministerstva obrany SR a na Veliteľstve posádky Bratislava.

Stará sa o neho jeho manželka Denisa, s ktorou majú 6-ročného syna a 10-ročnú dcéru. Včasnou fyzioterapiou a logopedickými cvičeniami je veľká šanca, že bude opäť sebestačný.
Profesionalita lekárov desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi jednoznačne zachránila život. Pani Denisa chce pre neho zabezpečiť aj tú najlepšiu následnú zdravotnícku starostlivosť – s nádejou návratu do normálneho života. Nie všetko však prepláca poisťovňa. Jeho umiestnenie v špičkovom súkromnom rehabilitačnom zariadení je pritom nad jej možnosti. Na počiatočnú neurorehabilitačnú liečbu s predpokladom jeho prijatia v mesiaci október 2018 je potrebné uhradiť sumu 6199,80 eur. Aj preto sa obrátila so žiadosťou o pomoc na Vojenskú podpornú nadáciu, veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava – a na nás všetkých kolegov v rezorte obrany.
Prosíme preto, ak môžete, pomôžte desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi. Účet určený na zbierku: SK91 7500 0000 0040 2351 3691, variabilný symbol 9999.
O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať. Ku dňu 11. júla 2018 je to 850,- eur – časť 2% z daní, ktoré príslušníci Čestnej stráže OS SR poukázali Vojenskej podpornej nadácii na aktivity programu vojaci-vojakom a ktoré sa rozhodli venovať na pomoc desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                                                      plukovník Ing. Slavomír Milde
správca Vojenskej podpornej nadácie                                                   veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava

Dňa 18.7.2018 sme od manželky des. Ondreja Kováča obdžali list s poďakovaním, jeho prepis v plnom znení zverejňujeme:

Vážení vojaci, zamestnanci rezortu obrany,

touto cestou sa chcem poďakovať za finančné príspevky, vyzbierané na liečbu môjho manžela des.Ondreja Kováča.

V dnešnej dobe, keď sa hovorí, že každý myslí len na seba, som sa naozaj milo prekvapila, že Vám nie je ľahostajný život jednej, životom ťažko skúšanej, rodiny.

Hreje ma pri srdci, že v tomto krutom boji nie sme s Ondrejom sami, že zamestnanci rezortu obrany robia niečo také nezištné, ľudské a takto nám pomáhajú v našej ťažkej rodinnej situácii.

V Žiranoch 18. júla 2018                                                                                Denisa Kováčová