Pomôžme Kristínke chodiť

Kristínka Hattalová má 21 rokov a trpí následkami detskej mozgovej obrny. Je síce odkázaná na invalidný vozík, ale navštevuje špeciálnu školu v Piešťanoch a vysvedčenia má každý rok s vyznamenaním. Jej otec Richard Hattala pôsobí v našom rezorte. Vo Vojenskom historickom ústave – Vojenskom múzeu Piešťany je odborný referent – kustód, čiže správca zbierok. Bol aj profesionálny vojak, do roku 2000 slúžil trinásť rokov u ženistov v Seredi. Už roky sa však popri práci snaží pomáhať najmä svojej dcérke. Samozrejme, aj jeho manželka, ktorá je s Kristínkou doma na opatrovateľskej starostlivosti.

„Pred siedmimi rokmi sme objavili v Piešťanoch isté rehabilitačné centrum, kde Kristínka absolvovala niekoľko pobytov. Postupne ju veľmi výrazne posúvajú vpred,“ uviedol Richard Hattala. Pokračoval: „Pri poslednom pobyte ju doktor dokonca umiestnil do zariadenia na chodenie. My sme prvý krát v živote na vlastné oči videli, ako naša dcérka kráča!!! Hoci to bolo s oporou, vnímali sme ten moment ako ohromný zážitok. Odmenená bola hlavne Kristínkina snaha a veľmi tvrdá práca, pretože to nikdy nevzdala. Verím, že po tomto okamihu sme opäť o ďalší krok k veľkému úspechu – a náš strach z Kristínkinej budúcnosti je o niečo menší. Lenže skutočnosť je aj taká, že už nám došli akékoľvek finančné zdroje…“. 

Pán Richard Hattala sa aj preto obracia prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie na príslušníkov rezortu obrany, svojich kolegov, s prosbou o pomoc: „Nechceme nič pre seba, snažíme sa len dcérku postaviť na vlastné nohy, zaradiť ju do reálneho života a fyzicky ju zoceliť tak, aby bola pripravená na život aj vtedy, ak by sa nám s manželkou čokoľvek stalo.

A ešte niečo. Kristínka sa okrem iných záľub v rámci Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany zúčastňuje vo vojenskom múzeu na konzervácii a jednoduchej údržbe leteckej techniky. Aj vďaka tejto činnosti sa socializuje a získava lepšie psychomotorické zručnosti. Pravdaže, ak by dokázala stáť na vlastných nohách, išlo by jej to ešte lepšie. Pomôžme jej snahe a snu…

Kristínke môžeme pomôcť na čísle účtu SK43 7500 0000 0040 2165 7587

Aktuálny stav zbierky ku dňu 22. decembra 2021 je 1.435,94 eur.

pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK                                          pplk.v.z. Ing. Milan GAJDOŠ    

                riaditeľ                                                                           správca       

Vojenské historické múzeum                                          Vojenská podporná nadácia