Ďakujeme že ste pomohli a pomáhate pozostalej rodine rotného Juraja Kemlágeho

Aj takouto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí ste finančne prispeli na podporu pozostalej rodiny nášho kolegu, priateľa rtn.Juraja Kemlágeho.

Dňa 19.02.2021 sme vďaka vám mohli rodine poskytnúť sumu 17.000,- eur a 21.12.2021 sumu 2.000,- eur ako prejav spolupatričnosti v tejto ťažkej životnej situácii.

Ďakujeme

Počas pobytu v karanténnom centre v Lešti 29. decembra, deň pred svojimi 36 narodeninami, neočakávane zomrel rotný Juraj Kemláge, príslušník Ženijného práporu Sereď.

Rotný Kemláge sa narodil v Nitre a v ozbrojených silách slúžil od roku 2005. Tri ostatné roky bol veliteľ družstva. O jeho kvalitách hovorí tak odborná kvalifikácia potápača a muničiara, poltucet absolvovaných odborných kurzov, viaceré vyznamenania, ako aj dvojnásobné nasadenie v operácii ISAF v Afganistane. Aktuálne sa pripravoval na ďalšie nasadenie v Bosne a Hercegovine. Bohužiaľ, táto príprava zostane nedokončená. Juraj po pozitívnom testovaní zvolil radšej pobyt v karanténnom centre pred nebezpečenstvom, ktorému by vystavil manželku a dve malé deti. Aj toto hovorí veľa o jeho zodpovednosti voči svojim blízkym a spolupracovníkom. Jeho manželka Danka a ich štvorročný a polročný synovia však ostali bez milujúceho manžela a otca.

Prosíme, pomôžme rodine rotného Juraja Kemlágeho v tejto ťažkej životnej situácii a prejavme spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK41 7500 0000 0040 2207 2492

variabilný symbol: 1049

Ďakujeme        

      pplk. Ing. Jozef KASL                                         pplk.v.z. Ing. Milan GAJDOŠ    

                  veliteľ                                                               správca      

Ženijný prápor Sereď                                  Vojenská podporná nadácia