V mene rodiny zosnulého des. Miloša Rízeka ĎAKUJEME všetkým za pomoc, ktorú ste im prejavili aj finančnou podporou. Vďaka vám, sme im na základe darovacej zmluvy dňa 27.11.2020 poukázali sumu 10.000,- eur

Dňa 6.septembra 2020 nás nečakane opustil náš kolega desiatnik Miloš Rízek (40),

príslušník 12.mechanizovaného práporu Nitra.

Miloš po sebe zanechal milujúcu manželku a dcérku Alexandru, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v zložitej životnej situácii. Kým sa len ťažko vyrovnávajú s bolesťou a smútkom nad stratou najbližšieho človeka, čelia zároveň náročnej situácii, pretože rodina ostala bez hlavného príjmu. Z tohto dôvodu sa príslušníci 12.mechanizovaného práporu rozhodli zorganizovať s využitím mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie zbierku v prospech pozostalých po svojom kolegovi.

Desiatnik Miloš Rízek sa narodil 28.apríla 1980 v Nitre. V Ozbrojených silách SR slúžil od roku 2005. Jeho prvá funkcia bol guľometník. Neskôr v 12.mechanizovanom prápore prešiel viacerými pozíciami, napríklad operátor, mierič a strelec – špecialista. Počas svojej vojenskej kariéry absolvoval Kurz anglickej terminológie, G20 – kurz obslúh palebných prostriedkov a G10- kurz obslúh automatického 30 mm granátometu AGS-17. Zúčastnil sa na mnohých cvičeniach, prešiel certifikáciou mechanizovanej prápornej skupiny. V roku 2009 bol nasadený v operácii ISAF v Afganistane a v roku 2019 v operácii Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku. Jeho poslednou úlohou ako profesionálneho vojaka bola príprava na certifikáciu 13.mechanizovanej prápornej skupiny v Centre výcviku Lešť, na ktorej sa zúčastnil v auguste tohto roku. „Miloš bol priateľskej povahy, človek s pozitívnym prístupom k životu, ktorý nám navždy ostane v pamäti. Aj preto budeme radi, ak sa pridáte aj Vy a spoločne pomôžeme jeho rodine,“ odkázali vo svojom sprievodnom liste všetkým kolegom v rezorte príslušníci 12.mechanizovaného práporu Nitra.

Vážení kolegovia, vojaci ozbrojených síl či zamestnanci rezortu obrany,

pomôžme v tejto ťažkej životnej situácii  pozostalej rodine a vyjadrime tak s ňou svoju spolupatričnosť venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK44 7500 0000 0040 1864 9017

V mene rodiny Vám ďakujeme. O stave zbierky Vás budeme informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z,                                 mjr. Ing. Ivan Petrik
správca Vojenskej podpornej nadácie                 zástupca veliteľa 12.mpr Nitra