Ďakujeme že ste pomohli rodine zosnulého Vratislava Lička

Aj takouto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí ste finančne podporili našu výzvu na pomoc rodine nášho zosnulého kolegu zamestnanca MO SR Vratislava Lička. Dňa 18.8.2021 sme tak mohli darovacou zmluvou poskytnúť rodine 2.500,- eur.

Pokojný, vyrovnaný, rozvážny, usmiaty, kamarátsky a zároveň vždy profesionálne pripravený – taký bol Vratislav Ličko, dlhoročný vodič Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, ktorý náhle zomrel 24. júna 2021 vo veku 46 rokov.

Vraťo, ako ho všetci volali, takmer celý svoj profesionálny život spojil s našim – a aj s jeho, rezortom obrany. Narodil sa 6.augusta 1974 v Handlovej, vyštudoval Strednú odbornú školu stavebnú v Prievidzi v odbore opravár cestných motorových vozidiel, pred základnou vojenskou službou krátko pracoval ako automechanik v Cestných stavbách Zvolen. V roku 1993 nastúpil na vojenčinu v bratislavskej Hradnej stráži ako vodič osobného vozidla. Po návrate do civilu sa ako vodič zamestnal vo Vojenských stavbách v Bratislave. Ešte v tom istom roku 1994, od 1. októbra, nastúpil na funkciu vodič na ministerstve obrany. Vždy presne, načas a spoľahlivo riadil rezortné vozidlo aj v ostatnom období ako odborný referent Sekcie ľudských zdrojov MO SR.

Sú ľudia, zamestnanci, ktorí ani zďaleka nemusia byť na vysokých pozíciách, ale svojou profesionalitou, ústretovosťou, spoľahlivosťou, taktnosťou a ľudskosťou sa stávajú výraznou súčasťou toho, čomu sa hovorí duša tímu, duša kolektívu. Takýmto rešpektovaným a zároveň obľúbeným človekom bol aj Vraťo Ličko, dlhoročný zamestnanec ministerstva obrany SR. Na Hospodárskej správe MO SR pritom pracuje aj manželka zosnulého, pani Júlia Ličková. Ich syn Tomáš je študent strednej školy.

 pplk. v.z. Ing. Milan GAJDOŠ                                                 JUDr. Martin JAKÁL

                  správca                                                                        generálny riaditeľ    

  Vojenská podporná nadácia                                              Sekcia ľudských zdrojov MO SR