Príslušníci Čestnej stráže OS SR sa zúčastnili slávnostnej prehliadky v Rumunsku

Dňa 1. decembra sa pri príležitosti osláv 99. výročia Národného dňa Rumunska konala slávnostná vojenská prehliadka v Bukurešti. Rumunské pozemné sily ako hostiteľ podujatia pozvali na slávnostnú prehliadku aj zahraničných partnerov z Bieloruska, Francúzka, Grécka, Kanady, Moldavska, Nemecka, Poľska, Slovenska, USA, Španielska, Talianska, Turecka a Veľkej Británie.

Tisícky divákov v historickom centre Bukurešti a pri Víťaznom oblúku si tak mali možnosť pozrieť okolo 3000 vojakov, vyše 250 kusov vojenskej techniky a 50 lietadiel. Veľkolepej prehliadky s mnohonárodnostným zložením sa pod vedením majora Jána Poláka zúčastnilo aj 19 príslušníkov Čestnej stráže OS SR, ktorí vzorne reprezentovali Slovenskú republiku.

Na slávnostnom rozlúčkovom obede zahraničných vojsk participujúcich na vojenskej prehliadke si ich velitelia vzájomne odovzdali upomienkové predmety. Reprezentačné predmety ČS OS SR boli zakúpené z prostriedkov vojenskej podpornej nadácie.

http://www.vepba.mil.sk/74129/?pg=1