Nástenný kalendár MILITARYART na rok 2023

12,00 

Unikátny kalendár na rok 2023, ktorý obsahuje príbehy a fotografie z projektu MLITARY ART, do ktorého sa zapojili renomovaní umelci, medzi ktorých patria keramikárka Ivett Axamitová z Topoľčian, František Guldan zo Svätého Jura či Martin Kellenberger z Bratislavy. Roky umeleckej práce, výstavy a ocenenia majú za sebou aj Juraj Mertuš z Dunajskej Lužnej, Alena Teicherová a Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, zaujímavá je aj tvorba Iriny Slaninkovej z Liptovského Mikuláša či Janky Stašovej z Revúcej. Za začínajúceho umelca môžeme označiť Daniela Tocika z Trebišova a celkom prvé umelecké kroky robí talentovaná Nicole Rusnaková z Veľkého Bielu či Michal Slivovič z Bratislavy. Zaujímavý je aj umelecký príbeh Petra Sobeka z Trenčína, bývalého vojenského chemika a podplukovníka vo výslužbe, ktorý svoj foto- grafický talent začal rozvíjať najmä po odchode zo zálohy, hoci naďalej pôsobí v rezorte obrany ako občiansky zamestnanec. Za jediné autorské dielo hudobného charakteru sme vďační desiatnikovi Jakubovi Lacovi z Vojenskej hudby Banská Bystrica.

400 na sklade (dostupné na objednávku)

Kategórie:

Popis

Unikátny kalendár na rok 2023, ktorý obsahuje príbehy a fotografie z projektu MLITARY ART, do ktorého sa zapojili renomovaní umelci, medzi ktorých patria keramikárka Ivett Axamitová z Topoľčian, František Guldan zo Svätého Jura či Martin Kellenberger z Bratislavy. Roky umeleckej práce, výstavy a ocenenia majú za sebou aj Juraj Mertuš z Dunajskej Lužnej, Alena Teicherová a Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, zaujímavá je aj tvorba Iriny Slaninkovej z Liptovského Mikuláša či Janky Stašovej z Revúcej. Za začínajúceho umelca môžeme označiť Daniela Tocika z Trebišova a celkom prvé umelecké kroky robí talentovaná Nicole Rusnaková z Veľkého Bielu či Michal Slivovič z Bratislavy. Zaujímavý je aj umelecký príbeh Petra Sobeka z Trenčína, bývalého vojenského chemika a podplukovníka vo výslužbe, ktorý svoj foto- grafický talent začal rozvíjať najmä po odchode zo zálohy, hoci naďalej pôsobí v rezorte obrany ako občiansky zamestnanec. Za jediné autorské dielo hudobného charakteru sme vďační desiatnikovi Jakubovi Lacovi z Vojenskej hudby Banská Bystrica.

Vojenská podporná nadácia ako jediná svojho druhu na Slovensku už desaťročie podporuje v rámci svojich programov komu- nitu profesionálnych vojakov, vojnových veteránov a dôchodcov, ako aj zamestnancov rezortu obrany. Jednou z línií jej pôso- benia je aj posilňovanie spoločenského povedomia o Ozbrojených silách SR a o vojenskej histórii, čo doteraz realizovala napríklad prostredníctvom vydávania kníh či formou podpory rôznych verejných podujatí (viac na https://vojenskanada- cia.sk/). Spolupráca na projekte MILITARY ART je ďalší krok uvedeným smerom. No nielen to. Nadácia plánuje umelecké diela vydražiť v rámci Charitatívneho plesu Ozbrojených síl SR a výťažok z dražby bude určený najmä na podporu verejno- prospešných a humanitárnych projektov Vojenskej podpornej nadácie v súlade s jej nadačnou listinou. Kalendár bude distri- buovaný ako prejav inšpirácie, uznania a úcty aj vojenským rodinám, ktorých najbližší príbuzní budú na Vianoce 2021 slúžiť v rámci zahraničných operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 500 kg