Programy Vojenskej podpornej nadácie

Programy Vojenskej podpornej nadácie

Od založenie Vojenskej podpornej nadácie v roku 2011 sa postupne rozrastá aj programové zastúpenie jednotlivých verejnoprospešných aktivít. Sme radi, že sa chcete dozvedieť viac.

Program vzájomná pomoc

VPN zriadila podporný program „vzájomná pomoc“, ktorého cieľom je zhromažďovať vaše dve percentá z daní na vytvorenom účte VPN v prospech vlastných útvarov a jednotiek kde slúžite a pracujete.

Program S.O.S

Vojenská podporná nadácia sa dlhodobo angažuje v oblasti pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. Program, ktorý poznáte pod názvom „vzájomná pomoc“ alebo „vojaci-vojakom“ sa úspešne rozvinul o čom svedčia stovky verejno-prospešných aktivít, ktorými spoločne s Vami pomáhame vytvárať priaznivejšie prostredie pre život.

Program Individuálna pomoc

Pomoc tam, kde to potrebné pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie. Organizujeme verejné zbierky pre ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. A pomáhame z celých síl. No skutoční hrdinovia sú ľudia ktorý pomoc potrebujú a ľudia ktorí pomôžu.

Program Benefity

Tento program je určený výlučne pre profesionálnych vojakov OS SR. Prináša im sadu rôznych benefitov vo forme zliav a voucherov.