Rokovanie Vojenskej podpornej nadácie a členov Zväzu letcov Českej republiky

Dňa 27. augusta navštívil Slovensko plukovník v. v. Imrich Gablech, hrdina z bojov 2. svetovej vojny. Imricha Gablecha o 13,45 prijal a vyznamenal Pamätnou medailou ministra obrany I. stupňa (zlatou) minister obrany Martin Glváč. Po slávnostnom akte a oficiálnom programe mala Vojenská podporná nadácia zastúpená členom predstavenstva PhDr. Pavlom Vitko spolu s plk. Imrichom Gablechom a jeho dvoma sprevádzajúci príslušníkmi Zväzu letcov Českej republiky pracovný obed. Témou rozhovorov bol predovšetkým systém starostlivosti českých občianskych a profesijných združení o vojenských veteránov v Českej republike. Napríklad plk. Imrichovi Gablechovi (nar. 4. 11. 1915), ktorý žije v Havlíčkovom Brode, pomáhajú traja členovia Zväzu letcov (okrem dvoch prítomných aj bývalý vojenský pilot pplk. v. v. Zdeněk Roh). Plk. Gablechovi pomáhajú s kosením trávy okolo domu, s nevyhnutnou údržbou domu či s nákupmi. Obedy si necháva nosiť. Tiež s ním raz za dva týždne chodia do pohostinstva „U zlodějky“, kde sa stretáva skupina bývalých vojakov a priateľov a tak pán Gablech nestráca sociálne kontakty. Uvedení bývalí vojaci sa podieľali aj na zriadení pamätnej izby čs, letcov v centre Havlíčkovho Brodu, kde sa verejnosť môže zoznámiť aj s činnosťou plk. Gablecha. Vojenského veterána sprevádzajú v priebehu roka tiež na rôzne letecké dni či besedy so školákmi a študentmi.

Pavol Vitko v mene Vojenskej podpornej nadácie zablahoželal Imrichovi Gablechovi k jeho vyznamenaniu a zároveň ocenil činnosť členov Zväzu letcov ČR, ktorá môže byť v uvedených oblastiach inšpiráciou aj pre nadáciu. Hostí z Českej republiky tiež zoznámil s jej doterajšími aktivitami. Prítomní sa neoficiálne dohodli o možnom pokračovaní spolupráce.

Na rokovaní a pracovnom obede sa zúčastnili: 

Plukovník letectva v. v. Imrich Gablech

Sprevádzajúci veteráni čs. letectva a členovia Zväzu letcov ČR:

Mjr. v. v. František Žitný a npráp. v. v. Ing. František Mikulík

Za Vojenskú podpornú nadáciu:

PhDr. Pavol Vitko

Bratislava, 28. 8. 2013
Spracoval: PhDr. Pavol Vitko v.r.