Spolupráca s vojenskou podpornou nadáciou

Spolupráca medzi Základňou mobilných KIS v Ružomberku a Vojenskou podpornou nadáciou pokračovala aj v roku 2015. Finančné prostriedky boli využité na úpravu prostredia ružomberských kasární, vybudovanie prekážkovej dráhy a športovísk, ale i na doplnenie športového vybavenia a materiálu. Útvarová komisia, po zvážení podnetov od profesionálnych vojakov, celkovo rozdelila sumu 900 eur. Uvedené finančné prostriedky boli využité na nákup športového materiálu, čím sa významne zvýšil záujem o pohybové aktivity v priestore útvaru a zároveň sa vytvorili podmienky pre zlepšenie fyzickej pripravenosti príslušníkov základne. Útvarová športová činnosť zvyšuje telesnú zdatnosť a podporuje súťaživosť a tímovosť medzi jednotlivcami a jednotkami.

Útvarová komisia verí, že záujem ružomberských profesionálov o spoluprácu s Vojenskou podpornou nadáciou bude pokračovať, čo dáva podnet členom komisie na zamyslenie sa nad ďalšími projektami, ktoré pomôžu vo výcvikovom roku 2016 zvýšiť kvalitu vojenského života v zmysle zriaďovacej listiny Vojenskej podpornej nadácie.

index-300x208