Spolupráca Vojenskej podpornej nadácie a Základne mobilných KIS úspešne pokračuje

Fyzická kondícia je neodmysliteľnou súčasťou komplexnej pripravenosti profesionálneho vojaka na výkon služby. Na to, aby mohli profesionálni vojaci udržiavať a zlepšovať svoju fyzickú kondíciu je potrebné vytvoriť adekvátne podmienky, čo nie je pre veliteľov útvarov a zväzkov v dnešnej dobe vôbec jednoduché.
Na Základni mobilných komunikačných a informačných systémov v Ružomberku sa preto rozhodli použiť na účel podpory a rozvoja telesnej kultúry aj prostriedky z Vojenskej podpornej nadácie, s ktorou Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov v Ružomberku úspešne spolupracuje už niekoľko rokov. Prostriedky boli použité na nákup posilňovacieho stroja a zariadenia do posilňovne základne, ktorú môžu využívať všetci príslušníci základne na zlepšenie svojej fyzickej kondície.
66759_obr 66760_obr1