Športovanie, spolupatričnosť a Vojenská podporná nadácia

Zamestnanci a rodinní príslušníci Úradu hlavného lekára Ružomberok zorganizovali vo februári na hokejovom štadióne Liptovskom Mikuláši športové podujatie, pričom na prenájmom ľadovej plochy využili financie z fondu Vojenskej podpornej nadácie. Voľné korčuľovanie spojené so súťažami malo za cieľ o. i. podporiť spolupatričnosť vojakov a zamestnancov Úradu hlavného lekára, ako aj ich rodinných príslušníkov, a  bolo aj pozitívnou verejnou prezentáciou života príslušníkov OS SR.

59557_obr 59558_obr1

Originál článku nájdete na: http://www.uhl.mil.sk/59557/?pg=1