Športovanie ženistov s podporou Vojenskej podpornej nadácie pokračuje

Rozvoj športových možností ženijného práporu pokračuje v projekte „Športujúci ženista“ vďaka Vojenskej podpornej nadácii už tretí rok. Za toto obdobie sa podarilo zlepšiť materiálne zabezpečenie pre športové aktivity výrazným spôsobom. V tomto roku pribudol v Seredi športový materiál do posilňovne a výstroj pre floorbalových brankárov. V Michalovciach pribudlo vybavenie do posilňovne, stolný tenis, futbalové dresy i permanentky na plaváreň. Prvotným cieľom tohto projektu je podporiť zmysluplné trávenie voľného času vojakov ubytovaných na ubytovni a tiež skvalitnenie výcviku v telesnej príprave.

Dúfame, že účelné venovanie 2% z daní našich vojakov Vojenskej podpornej nadácii presvedčí aj ďalších našich kolegov, že možnosti a výhody, ktoré tento projekt poskytuje, slúžia k spokojnosti všetkých príslušníkov práporu a oplatí sa v ňom pokračovať aj v ďalších rokoch.